Pandemia 1918

30.10.2020 klo 13.51 Timo Löyttyniemi

Harvoin kirjan julkaisu edeltää kriisiä. Usein käy niin, että kriisin jälkeen julkaistaan lukematon määrä kirjoja. Toisin on kuitenkin kirja, joka käsittelee espanjantaudin pandemiaa vuonna 1918 (”Pale Rider – the Spanish flu of 1918 and how it changed the world”, L. Spinney). Se nimittäin julkaistiin 2017 eli muutama vuosi ennen koronakriisiä. Etuna julkaisun ajankohdassa on se, että nykyinen koronapandemia 2020 ei vääristä tulkintaa vuoden 1918 pandemiasta. Sen voi siis lukea omana teoksenaan.

Kirja ajoittuu aikaan, jolloin ensimmäinen maailmansota oli käynnissä. Pitkän matkan kulkuneuvoina käytettiin rautateitä ja laivoja sekä viestintävälineenä lennätintä. Vaikka globalisaatio ei ollut nykyistä mittaluokkaa, ihmisten liikkuvuutta sekoitti käynnissä ollut sota. Maailma oli monin tavoin erilainen. Lisäksi näiden kahden taudin johtopäätöksiä vaikeuttaa se, että ensimmäinen maailmansota päättyi marraskuussa 1918 hetkellä, jolloin taudin toinen aalto oli vielä käynnissä.

Vuoden 1918 pandemia auttaa ymmärtämään nykyistä koronakriisiä. Tässä muutama johtopäätös mitä kirja tarjoaa:

 • Ei tiedetty mistä on kyse

Espanjalaistauti levisi laajalti maaliskuusta 1918 lukien ja se levisi voimallisesti ensiksi Yhdysvalloissa. Vieläkään ei täysin tiedetä mistä tauti maantieteellisesti ilmestyi, mutta lintu-sika-ihminen ketju lienee muuntumisketjuna. Epätietoisuus taudista vallitsi vuonna 1918. Lääkäreillä ei ollut tietoja eikä taitoja. Maskien käytöstä oli erilaisia mielipiteitä, ja neuvoiksi voitiin antaa tupakkaa tai alkoholiakin, kuten myös aspiriinia, jonka liikakäyttö aiheutti lisäongelmia.

 • Levisi eri puolille maailmaa eri ajankohtina

Koska tauti sekä informaatio eivät kulkeneet sata vuotta sitten yhtä nopeasti kuin nyt, levisi tauti eri aikaan eri puolille maailmaa ja aiheutti ihmetystä yhä uudelleen sen ilmaantumisen yhteydessä.

 • Levisi kolmena aaltona

Ensimmäinen aalto tuli keväällä 1918. Toinen aalto syksyllä 1918 ja kolmas aalto sen jälkeen.

 • Pandemian vaarallisuus muuntui

Toinen aalto oli vaarallisin ja ensimmäinen oli laimein. Kolmas oli jotain näiden väliltä. Virus oli vakava vain pienelle osalle viruksen saaneista. Suurimmalle osalle se oli vain kausi-influenssa.

 • Katosi pois ilman rokotetta

Virus katosi aaltojen jälkeen. Toisaalta päättymisaika ei voida julistaa samoin kuin sodissa.

 • Tuho oli suuri

Kuolleiden määrästä on liikkunut useita tietoja vuosikymmenten saatossa. Nykyinen arvio lienee 50 miljoonaa kuollutta, joista merkittävä osa oli Aasiassa.

 • Espanjalaistauti ei ollut Espanjasta

Kun tauti ilmaantui Espanjaan, luulivat espanjalaiset taudin olevan heiltä peräisin. Tähän naapurivaltiot olivatkin tyytyväisiä ja näin espanjalaistauti jäi sanana voimaan.

 • Yhdistävänä tekijänä myös presidentti Trump

Näitä kahta viruskriisiä yhdistää myös presidentti Donald Trump. Donald Trumpin isoisä kuoli äkillisesti virustautiin toukokuussa 1918. Kirjan mukaan isoäidin saama henkivakuutuskorvaus antoi pääomasykäyksen New Yorkin kiinteistösijoituksien laajentamiselle. Ja loppu onkin historiaa.

 • Terveydenhuollon kehittäminen sai sykäyksen

Kirjan mukaan valtiot käynnistivät suuria hankkeita terveydenhuoltojärjestelmien parantamiseksi pandemian jälkeen 1920-luvulla. Jopa kansainvälisen organisaation WHO:n alkujuuret juontuvat tuohon aikaan.

 • Vauvabuumi

Sodan päättymiseen voidaan yhdistää vauvabuumi. Tutkijoiden mukaan myös itse pandemian päättymisellä oli yhteys sen jälkeiseen vauvabuumiin.

 • Kirjan neuvoja ei kuunneltu riittävästi

Kirja listaa neuvoja, siis vuonna 2017, miten voisi varautua tuleviin pandemioihin. Kansainvälinen raportti (GHRF) oli aiemmin vuonna 2016 esittänyt 4 miljardin dollarin julkista ja yksityistä panostusta vuosittain pandemian ennaltaehkäisyyn neljälle alueelle. Kohteiksi suositeltiin osaava ja motivoinut julkinen terveydenhuollon henkilökunta, tautien seurantajärjestelmä, tehokas laboratorioverkosto sekä paikallisyhteistyö.

Vuoden 1918 pandemialla ja vuoden 2020 koronakriisillä on siis eroista huolimatta paljon myös yhtäläisyyksiä. Sata vuotta on pitkä aika. Sodista on kirjoitettu paljon, mutta pandemioista yllättävän vähän. Niiden tuho voi olla kuitenkin samassa mittaluokassa niin taloudellisesti kuin myös inhimillisesti. Näin myös riskienhallinnassa käytettävien mittareiden ”todennäköisyys” ja ”vaikutus” asteikot menevät pandemioiden osalta uudelle tasolle. Ensin tulee kuitenkin päästä tämän pandemian yli.

Lähde:

Laura Spinney ”Pale Rider – the Spanish flu of 1918 and how it changed the world”, Penguin Random Housewife, 2017.

Kirjoittaja on VERin toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

TLö blogi 2020

Viimeisimmät merkinnät

Tagit

absoluuttiset päästöt ajoittaminen aktiivinen sijoittaminen alirahastointi alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettipolitiikka budjettivaje contrarian covid-talous debt ceiling digitaalinen raha digitalisaatio Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä elvyttäminen elvytys eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkejärjestelmät eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkemaksutulot eläkemenot eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastointi eläkerahastot eläkesijoittajat eläketulon verotus eläketurva Eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu energian hinnat energian tuonti energian vienti energiasota ennustaminen epälikvidit sijoitukset epävarmuus ESG ETF EU euribor Eurooppalaiset eläkejärjestelmät FAAMG facebook FANG FED finanssikriisi finanssipolitiikka foreign aid fossiiliset polttoaineet geopolitiikka globalisaatio Google hajauttaminen hajautus hallitus hedge-rahastot heijastusvaikutukset hiili-intensiteetti hiilijalanjälki hiilineutraali talous hiilineutraalisuus hiiliriski hiilivero Hillary Clinton hintakuplat hoitokeino huoltosuhde hyvinvointivaltio hyökkäyssota ihme iilitullit ikärakenne ikärakenteet ilmastonmuutos ilmastopolitiikka ilmastopäästöt ilmastositoumus indeksikorotukset indeksipainot indeksisijoittaminen indeksit inflaatio institutionaalinen sijoittaja institutionaaliset sijoittajat instituutionaalinen sijoittaja Italia johdannaismarkkinat kansainvälinen kauppa kansalaisaloite kansaneläke kapitalismi kasvu kasvunäkymät kehittäminen keskittyvät markkinat keskuspankit keskuspankki keskuspankkikorot kestävyys kiertotalous kiihtyminen kiinteistömarkkinat kiinteistösektori kiinteistösijoitukset kokonaisriski korkomarkkinat korkomurros korkopolitiikka korkosijoitukset korkotaso korkotuotot koronakriisi koronavirus kriisi kriisit kryptovaluutat kurssilasku kurssinousu laimeneminen lainanotto lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lama leviäminen liberalismi lisäarvo lisäeläkkeet maailmantalous maksukorotukset Marine Le Pen markkina-arvot markkinakehitys markkinakorko markkinaliikkeet markkinaportfolio markkinaralli markkinareaktio markkinatalous markkinavoimat matala korkotaso matalat korot megatrendit Mercer momentum NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy nousumarkkinat omaisuuslajit omistajapolitiikka onnistuminen osakekurssi osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osaketuotot osakkeet osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove pandemia passiivinen sijoittaminen pelastuspaketit peruskuva pitkän aikavalin tuotto pitkän aikavälin sijoittaminen pitkän aikavälin tuotto poikkeustoimet poikkeutoimet poliittinen päätöksenteko poliittiset riskit politiikka positiivinen sivuvaikutus protektionismi puolustusteknologia puolustusteollisuus pääomasijoitukset päätöksenteko pörssi raaka-aineet rahapolitiikka rahastointiaste rahoitusmarkkinat rahoitustasapaino rahoitusvakaus rajoitukset rakentaminen reaalituotot reaalituotto riskienhallinta riskin kantaja riskinkantokyky riskiprofiili riskitaso S&P 500 saalistuskaupankäynti salkkurakenne sanktiot seurantajärjestelmä short squeeze siirtymäriski sijoitukset sijoituskäsitykset sijoitusmarkkinat sijoituspääomat sijoitustuotot sijoitusvuosi 2018 sijoitusympäristö sisämarkkinat skenaariot sosiaaliturva sota stagflaatio strategia strateginen allokaatio strateginen autonomia suunnittelu suurvallat syntyvyys sähköpörssit sääntely talouden kehitys talous talousarviosiirto talousjärjestelmä talouskasvu talouskehitys talouskilpailu talouskuri talouspolitiikka tasaeläke tekoäly teollisuus terveydenhuoltojärjestelmä Test-Achats totalitarismi tukitoimet tulevaisuuden eläkkeet tulevaisuus tulonjako tuloskasvu tuotto tuotto-odotus tuottoperusteisuus turvallisuusinvestoinnit twitter työeläke työeläkeindeksi työllisyysluvut työttömyysturva uusi talous uusiutuva energia uusiutuvat luonnonvarat vaihtoehtoiset sijoituskohteet vakuudet valmiussuunnitelma valtio valtioiden velka valtionlainat valtiontalous valtionvelka valtio-omistus valtiovarainministeriö valuutat valuuttakurssit valuuttamarkkinat vanhuuseläke vapaa kauppa varautuminen vastatoimet vastuiden aikajänne vastuullisuus vauvabuumi velkaantuminen velkaantuneisuus velkakatto velkarakenteet velkataakka Venäjä venäjän hyökkäyssota verojärjestelmä veronkevennykset verotus vihreä siirtymä vihreä teknologia virus väestökehitys vähähiilinen talous Yhdysvallat Yhdysvaltain keskuspankki Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys ympäristöpolitiikka yritystodistusmarkkina