Miten saadaan Euribor-korko alas?

8.3.2024 klo 13.10 Timo Löyttyniemi

Sijoittajat odottavat ja toivovat, että korot laskisivat Euroopassa. Taustalla ovat alenevat inflaatioluvut, jotka ovat jo matkalla kohti tavanomaista 2 prosentin tasoa. Viimeinen kuluttajainflaation luku oli 2,6 prosenttia. Ihmetys on suuri, kun asuntolainoista joutuu maksamaan 4–5 prosentin korkoa. Miksi tämä korko ei tule alas?

Korkojen yllättävä nousu vuonna 2022

Yleinen korkotaso oli laskussa ajanjakson, joka ulottui 1980-luvulta aina vuoteen 2022. Tämä lähes 40 vuoden ajanjakso oli harvinainen ajanjakso. Se oli harvinainen ajanjakso myös, kun ulotetaan tarkastelu hyvin pitkälle taaksepäin, jopa vuosisatojen ja eräiden arvioiden mukaan jopa vuosituhansien taakse.

Vaikka sijoittajat olivat jo usean vuoden ajan odottaneet ja osin myös toivoneet korkotason nousua, niin sitä ei vain kuulunut. Lopulta korot kuitenkin ampaisivat ylös, mutta täysin yllättävästä suunnasta. Covid19 ja Venäjän energiasota ja muut toimet saivat aikaan inflaation nousun, jota korkotason oli vääjäämättömästi seurattava. Näin siis tapahtui vuosien 2021–2022 kuluessa, kun korot nousivat Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa keskuspankki nosti koron nykyiseen 5,25–5,50 prosenttiin, ja euroalueen keskuspankki EKP nosti talletuskoronsa tason negatiivisesta luvusta nykyiseen 4 prosenttiin. Näin oli pakko toimia, koska keskuspankkien tehtävänä on inflaation kurissa pitäminen. Euroopassa Euribor-korko seuraa keskuspankin ohjauskorkoja. Nollarajan Euribor-korko ylitti huhtikuussa 2022. Sitä ennen iloitsimme negatiivisista koroista pitkän aikaa.
 

Toive

Kaikki toivovat nyt korkojen alenevan. Moni uskoo inflaation alenevan tämän vuoden aikana lähelle keskuspankkien tavoitetta eli 2 prosentin tasoa. Saksan valtion 10-vuotisen lainan korko on nyt 2,4 prosenttia. Tämä korkotaso on ymmärrettävä suhteessa odotettavaan alenevaan inflaatiokehitykseen nähden. Kuitenkin 12 kuukauden Euribor korko on 3,7 prosenttia.

Korkoennusteet tai toiveunet eivät aina osu oikeaan. Kun institutionaalisilta sijoittajilta on kysytty näkemyksiä korkojen kehityksestä, ovat ennusteet lähes poikkeuksetta keskiarvohakuisia. Sijoittajat odottavat lähes aina, että korkotaso palaa takaisin normaalitasoilleen. Nyt tuo normaalitaso on Euroopan keskuspankin ohjauskoron ja Euribor-korkojen osalta alempi kuin nykytaso.

EKP ohjaa korkotasoa ja Euribor-korko seuraa ohjauskorkoja tunnollisesti. Avain Euribor-korkojen alempaan tasoon on täten EKP:n ohjauskorkojen lasku.


Selitys Euriborille

Asuntolainat on tyypillisesti sidottu lyhyisiin Euribor-korkoihin maissa kuten Suomi ja Ruotsi. Inflaation alentuessa Euribor-korko ei ole kuitenkaan tullut alas ja näin asuntovelallinen maksaa 4–5 prosentin korkoa. Euribor on yksi mittari pankkien väliselle rahoitukselle. Kuitenkin pankkien rahoituksesta vain pieni osa rahoitetaan Euriborin tai keskuspankkihinnoittelun markkinoilta ja suurin osa rahoitetaan pankkien vastaanottamilla yleisötalletuksilla. Miksi lainakorko sidotaan Euriboriin eikä yleisölle maksettavaan talletuskorkoon? Tähän lienee monta syytä. Yksi selityksistä on pankkien marginaalisesta lisärahoituksesta aiheutuva kustannus.

Maissa, joissa asuntolainojen korot ovat kiinteitä, lainakorot perustuvat pitkiin korkoihin. Kun tarkastellaan pitkiä aikasarjoja, huomataan että pitkien asuntolainojen korot ovat kuitenkin tilastollisesti olleet korkeammalla tasolla kuin lyhyeen korkoon sidottujen lainojen. Eri maissa on eri asuntolainakannan ehdot.
 

Lopuksi

Sijoittajien usko korkojen alentumiseen on vankka ja perustuu toiveeseen ja luottamukseen alentuvista inflaatiopaineista. Parhaassa tapauksessa korkotaso ponnahti kahdeksi vuodeksi kohtuuttoman korkealle ja tilanne voisi palautua tämän vuoden aikana normaaliksi. Normaalissa tilanteessa inflaatio on 2 prosenttia, valtion pitkien lainojen korot hiukan tuota korkeampia ja lyhyt korko alle pitkän koron. Tällainen ympäristö mahdollistaa kaiken toimeliaisuuden eikä kannusta kohtuuttomaan riskinottoon. Jos korkojen taso pysyisi nykyisenä, saisi se paljon tuhoa aikaan, jos inflaatio tulee edelleen alas. Erityisesti kiinteistösektorin ongelmat jatkuisivat ja syvenisivät. Tämä olisi erittäin haitallista talouskehitykselle.

Keskuspankilla on avaimet kiinteistömarkkinoiden kehitykseen. Moni seikka puoltaa, että asuntolainojen 12 kuukauden Euribor-korko tulisi tämän vuoden aikana alas. Vaikka ennusteet eivät aina osu oikeaan, tähän toiveeseen voisi kuitenkin yhtyä. Ennuste toteutuu, kun Euroopan keskuspankki alentaa ohjauskorkojaan, ja tämän sijoittajat odottavat toteutuvan vasta kesällä. Tämän jälkeen asuntovelallinen joutuu kuitenkin vielä odottamaan useita kuukausia oman korkoperiodinsa mukaista korkotason alentumista, jos korko on vaihtuvakorkoinen ja sidottu lyhyeen korkotasoon. Asuntovelallisen korko ohjaa kiinteistömarkkinoita ja tämä on yksi suuri tekijä suhdanteiden määräytymisessä.

Kirjoittaja on Valtion Eläkerahaston toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi

TLö blogi 2020

Viimeisimmät merkinnät

Tagit

absoluuttiset päästöt ajoittaminen aktiivinen sijoittaminen alirahastointi alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettipolitiikka budjettivaje contrarian covid-talous debt ceiling digitaalinen raha digitalisaatio Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä elvyttäminen elvytys eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkejärjestelmät eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkemaksutulot eläkemenot eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastointi eläkerahastot eläkesijoittajat eläketulon verotus eläketurva Eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu energian hinnat energian tuonti energian vienti energiasota ennustaminen epälikvidit sijoitukset epävarmuus ESG ETF EU euribor Eurooppalaiset eläkejärjestelmät FAAMG facebook FANG FED finanssikriisi finanssipolitiikka foreign aid fossiiliset polttoaineet geopolitiikka globalisaatio Google hajauttaminen hajautus hallitus hedge-rahastot heijastusvaikutukset hiili-intensiteetti hiilijalanjälki hiilineutraali talous hiilineutraalisuus hiiliriski hiilivero Hillary Clinton hintakuplat hoitokeino huoltosuhde hyvinvointivaltio hyökkäyssota ihme iilitullit ikärakenne ikärakenteet ilmastonmuutos ilmastopolitiikka ilmastopäästöt ilmastositoumus indeksikorotukset indeksipainot indeksisijoittaminen indeksit inflaatio institutionaalinen sijoittaja institutionaaliset sijoittajat instituutionaalinen sijoittaja Italia johdannaismarkkinat kansainvälinen kauppa kansalaisaloite kansaneläke kapitalismi kasvu kasvunäkymät kehittäminen keskittyvät markkinat keskuspankit keskuspankki keskuspankkikorot kestävyys kiertotalous kiihtyminen kiinteistömarkkinat kiinteistösektori kiinteistösijoitukset kokonaisriski korkomarkkinat korkomurros korkopolitiikka korkosijoitukset korkotaso korkotuotot koronakriisi koronavirus kriisi kriisit kryptovaluutat kurssilasku kurssinousu laimeneminen lainanotto lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lama leviäminen liberalismi lisäarvo lisäeläkkeet maailmantalous maksukorotukset Marine Le Pen markkina-arvot markkinakehitys markkinakorko markkinaliikkeet markkinaportfolio markkinaralli markkinareaktio markkinatalous markkinavoimat matala korkotaso matalat korot megatrendit Mercer momentum NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy nousumarkkinat omaisuuslajit omistajapolitiikka onnistuminen osakekurssi osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osaketuotot osakkeet osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove pandemia passiivinen sijoittaminen pelastuspaketit peruskuva pitkän aikavalin tuotto pitkän aikavälin sijoittaminen pitkän aikavälin tuotto poikkeustoimet poikkeutoimet poliittinen päätöksenteko poliittiset riskit politiikka positiivinen sivuvaikutus protektionismi puolustusteknologia puolustusteollisuus pääomasijoitukset päätöksenteko pörssi raaka-aineet rahapolitiikka rahastointiaste rahoitusmarkkinat rahoitustasapaino rahoitusvakaus rajoitukset rakentaminen reaalituotot reaalituotto riskienhallinta riskin kantaja riskinkantokyky riskiprofiili riskitaso S&P 500 saalistuskaupankäynti salkkurakenne sanktiot seurantajärjestelmä short squeeze siirtymäriski sijoitukset sijoituskäsitykset sijoitusmarkkinat sijoituspääomat sijoitustuotot sijoitusvuosi 2018 sijoitusympäristö sisämarkkinat skenaariot sosiaaliturva sota stagflaatio strategia strateginen allokaatio strateginen autonomia suunnittelu suurvallat syntyvyys sähköpörssit sääntely talouden kehitys talous talousarviosiirto talousjärjestelmä talouskasvu talouskehitys talouskilpailu talouskuri talouspolitiikka tasaeläke tekoäly teollisuus terveydenhuoltojärjestelmä Test-Achats totalitarismi tukitoimet tulevaisuuden eläkkeet tulevaisuus tulonjako tuloskasvu tuotto tuotto-odotus tuottoperusteisuus turvallisuusinvestoinnit twitter työeläke työeläkeindeksi työllisyysluvut työttömyysturva uusi talous uusiutuva energia uusiutuvat luonnonvarat vaihtoehtoiset sijoituskohteet vakuudet valmiussuunnitelma valtio valtioiden velka valtionlainat valtiontalous valtionvelka valtio-omistus valtiovarainministeriö valuutat valuuttakurssit valuuttamarkkinat vanhuuseläke vapaa kauppa varautuminen vastatoimet vastuiden aikajänne vastuullisuus vauvabuumi velkaantuminen velkaantuneisuus velkakatto velkarakenteet velkataakka Venäjä venäjän hyökkäyssota verojärjestelmä veronkevennykset verotus vihreä siirtymä vihreä teknologia virus väestökehitys vähähiilinen talous Yhdysvallat Yhdysvaltain keskuspankki Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys ympäristöpolitiikka yritystodistusmarkkina