Kiina hiilineutraaliksi 2060

11.11.2020 klo 8.22 Timo Löyttyniemi

Syksyn merkittävin uutinen on Kiinan julistus olla hiilineutraali vuoteen 2060 mennessä. Kiinan ilmoitus ei ehkä ollut yllätys, mutta sen merkitys heijastuu tulevina vuosina maailman politiikkaan, kansainvälisiin sijoitusvirtoihin ja toivottavasti myös parantuvaan ilmastoon. Kiinasta voidaan hyvällä syyllä povata tulevien vuosikymmenten voittajaa.

Kohti hiilineutraalisuutta

Maa toisensa perään ovat tehneet julistuksen koskien hiilineutraalisuutta. Julistukset perustuvat Pariisin ilmastosopimukseen vuodelta 2015. Sen mukaisesti kukin maa on sitoutunut hiilineutraalisuuteen, mutta kukin maa saa ilmoittaa aikataulun, milloin tuo tavoite tulee toteutumaan. Euroopalle tuo ajankohta on vuoteen 2050 mennessä ja Suomelle ajankohta on 2035.

Kilpailu hiilineutraalisuudesta tulee saamaan tulevina vuosina yhä suuremman huomion. On uskomatonta, että hiilineutraalisuudesta on kyetty ylipäätään sopimaan globaalilla tasolla. Se on ollut yksi ihmiskunnan merkittävimmistä yhteisistä päätöksistä.

Yhdysvallat menetti neljä vuotta

Yhdysvaltain ympäristöpolitiikkaa sai takapakkia presidentti Trumpin aikana. Donald Trump ilmoitti Yhdysvaltain perääntyvän kansainvälisistä sopimuksista yksi toisen perään. Myös Pariisin ilmastosopimus sai kolauksen. Presidentin johtajuus oli ilmastokysymyksissä ristiriidassa sen kanssa, mihin globaalit trendit olivat menossa. Trendinä on siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista ja siirtymä kohti uusiutuvia luonnonvaroja. Marraskuun presidentinvaalit olivat myös vaalit siitä, mitä ilmastopolitiikkaa Yhdysvallat tulee noudattamaan lähivuosina.

Kiinaepäilijät

Epäilijät ovat monesti todenneet Kiinan saastuttavan kohtuuttomasti. Länsimaiset yritykset ovat siirtäneet toimintojaan Kiinaan. Moni on ajatellut, että kiinalaiset yritykset saavat kohtuutonta hyötyä alhaisemmista ympäristösäännöksistä ja vaatimuksista. Kiinan uusi julistus hiilineutraalisuudesta vuoteen 2060 mennessä muuttaa kaikki aiemmat epäilykset uskoksi suuresta muutoksesta mikä on tuleman edessäpäin. Kiinan satsaus tulee olemaan massiivinen. Osana transformaatiota tekninen osaaminen ilmastokysymyksissä siirtynee Kiinaan. Tämä vahvistaa Kiinan johtajuutta maailmalla.

Kiinan energian tuotannosta tuotetaan nyt noin 75 % kivihiilellä ja öljyllä. Tämän tulisi muuntua lähimpien vuosikymmenten aikana siten, että noin 90 % energiasta tuotetaan muilla kuin fossiilisilla polttoaineilla. Ilmankos Wall Street Journal lehti totesi, että Kiinan hiilineutraalisuusjulistus on ”suurin minkään maan tekemä ilmastositoumus”.

Eurooppa oikealla tiellä

Euroopan valtiot sekä Euroopan Unioni ovat voimakkaasti hiilineutraalisuuden takana. Muutosten tekeminen on kuitenkin aina haasteellista, sillä se vaatii oikeaa johtajuutta sekä onnistunutta toteutusta. Hyvästä toteutuksesta ei ole mitään takeita, ja tie on täynnä kuoppia ja vastarintaa. Euroopan johtajat ovat kuitenkin voimallisesti viemästä mannerta kohti hiilineutraalisuutta vuoteen 2050 mennessä.

Johtopäätökset

Kiinan julistus hiilineutraalisuudesta nostaa maan globaalin johtajan paikalle. Se tullee vyöryttämään tämän vision kaikille toiminta-alueille. Kiina tulee saamaan keskusjohtoisen toteutuksen tähän ponnistukseen. Kiinalaisista yrityksistä tulee vääjäämättä teknologiajohtajia uusilla aloilla. Euroopalla on mahdollisuus onnistua, jos se pystyy implementoimaan vision. Eurooppalaiset yrityksen pystyvät muutoksen tekemään ketterämmin kuin valtiot. Valtioiden tulee kuitenkin päätöksillään tämä muutos mahdollistaa sekä myös nopeuttaa muutosta.

Kirjoittaja on VERin toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

TLö blogi 2020

Viimeisimmät merkinnät

Tagit

absoluuttiset päästöt ajoittaminen aktiivinen sijoittaminen alirahastointi alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettipolitiikka budjettivaje contrarian covid-talous debt ceiling digitaalinen raha digitalisaatio Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä elvyttäminen elvytys eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkejärjestelmät eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkemaksutulot eläkemenot eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastointi eläkerahastot eläkesijoittajat eläketulon verotus eläketurva Eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu energian hinnat energian tuonti energian vienti energiasota ennustaminen epälikvidit sijoitukset epävarmuus ESG ETF EU euribor Eurooppalaiset eläkejärjestelmät EU-vaalit FAAMG facebook FANG FED finanssikriisi finanssipolitiikka foreign aid fossiiliset polttoaineet geopolitiikka globalisaatio Google hajauttaminen hajautus hallitus hedge-rahastot heijastusvaikutukset hiili-intensiteetti hiilijalanjälki hiilineutraali talous hiilineutraalisuus hiiliriski hiilivero Hillary Clinton hintakuplat hoitokeino huoltosuhde hyvinvointivaltio hyökkäyssota ihme iilitullit ikärakenne ikärakenteet ilmastonmuutos ilmastopolitiikka ilmastopäästöt ilmastositoumus indeksikorotukset indeksipainot indeksisijoittaminen indeksit inflaatio institutionaalinen sijoittaja institutionaaliset sijoittajat instituutionaalinen sijoittaja Italia johdannaismarkkinat kansainvälinen kauppa kansalaisaloite kansaneläke kapitalismi kasvu kasvunäkymät kehittäminen keskittyvät markkinat keskuspankit keskuspankki keskuspankkikorot kestävyys kiertotalous kiihtyminen kiinteistömarkkinat kiinteistösektori kiinteistösijoitukset kokonaisriski korkomarkkinat korkomurros korkopolitiikka korkosijoitukset korkotaso korkotuotot koronakriisi koronavirus kriisi kriisit kryptovaluutat kurssilasku kurssinousu laimeneminen lainanotto lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lama leviäminen liberalismi lisäarvo lisäeläkkeet maailmantalous maksukorotukset Marine Le Pen markkina-arvot markkinakehitys markkinakorko markkinaliikkeet markkinaportfolio markkinaralli markkinareaktio markkinatalous markkinavoimat matala korkotaso matalat korot megatrendit Mercer momentum NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy nousumarkkinat omaisuuslajit omistajapolitiikka onnistuminen osakekurssi osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osaketuotot osakkeet osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove pandemia passiivinen sijoittaminen pelastuspaketit peruskuva pitkän aikavalin tuotto pitkän aikavälin sijoittaminen pitkän aikavälin tuotto poikkeustoimet poikkeutoimet poliittinen päätöksenteko poliittiset riskit politiikka positiivinen sivuvaikutus protektionismi puolustuspolitiikka puolustusteknologia puolustusteollisuus pääomasijoitukset päätöksenteko pörssi raaka-aineet rahapolitiikka rahastointiaste rahoitusmarkkinat rahoitustasapaino rahoitusvakaus rajoitukset rakentaminen reaalituotot reaalituotto riskienhallinta riskin kantaja riskinkantokyky riskiprofiili riskitaso S&P 500 saalistuskaupankäynti salkkurakenne sanktiot seurantajärjestelmä short squeeze siirtymäriski sijoittamisen riskit sijoitukset sijoituskäsitykset sijoitusmarkkinat sijoituspääomat sijoitustuotot sijoitusvuosi 2018 sijoitusympäristö sisämarkkinat skenaariot sosiaaliturva sota stagflaatio strategia strateginen allokaatio strateginen autonomia suunnittelu suurvallat syntyvyys sähköpörssit sääntely talouden kehitys talous talousarviosiirto talousjärjestelmä talouskasvu talouskehitys talouskilpailu talouskuri talouspolitiikka tasaeläke tekoäly teollisuus terveydenhuoltojärjestelmä Test-Achats totalitarismi tukitoimet tulevaisuuden eläkkeet tulevaisuus tulonjako tuloskasvu tuotto tuotto-odotus tuottoperusteisuus turvallisuusinvestoinnit twitter työeläke työeläkeindeksi työllisyysluvut työttömyysturva uusi talous uusiutuva energia uusiutuvat luonnonvarat vaihtoehtoiset sijoituskohteet vakuudet valmiussuunnitelma valtio valtioiden velka valtionlainat valtiontalous valtionvelka valtio-omistus valtiovarainministeriö valuutat valuuttakurssit valuuttamarkkinat vanhuuseläke vapaa kauppa varautuminen vastatoimet vastuiden aikajänne vastuullisuus vauvabuumi velkaantuminen velkaantuneisuus velkakatto velkarakenteet velkataakka Venäjä venäjän hyökkäyssota verojärjestelmä veronkevennykset verotus vihreä siirtymä vihreä teknologia virus väestökehitys vähähiilinen talous Yhdysvallat Yhdysvaltain keskuspankki Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys ympäristöpolitiikka yritystodistusmarkkina