Eläkettä mutta kuinka pitkään?

12.5.2017 klo 11.40 Timo Viherkenttä

Elinikien nousu on ollut monissa maissa, myös Suomessa, viime vuosikymmeninä hämmästyttävän nopeaa. Tämä on historiallinen saavutus ja sillä on moninaisia vaikutuksia niin ihmisiin kuin yhteiskuntiin.

Kehitys vaihtelee kuitenkin suuresti eri puolilla. Uusimpien tietojen mukaan elinajanodote on Shanghaissa noussut maailman ykkösmaiden, Japanin ja Sveitsin tasolle. Toisaalta Yhdysvalloissa ja Britanniassa on ilmennyt ehkä yllättäviä viitteitä trendin kääntymisestä. Molemmissa maissa on sekä yksittäisten väestöryhmien osalta että kokonaisluvuissakin havaittu elinikien kääntymistä laskuun.

Kuolevuuden pitkäaikainen alenemiskehitys on perustunut paljolti lääketieteen harppauksiin mutta myös elintapamuutoksiin kuten tupakoinnin vähenemiseen. Myös päinvastaiseen suuntaan kääntyneeseen kehitykseen liittyy osittain elämäntapatekijöitä. Britanniassa kuolevuuden nousun osasyynä on lihavuuden ja 2-tyypin diabeteksen yleistyminen. Yhdysvalloissa kehitys on ollut erityisen synkkää valkoisten keski-ikäisten miesten joukossa, eikä päihteiden ja itsemurhien merkitys ole ollut tässä vähäinen.

Valtiovallan rooli elinikiin vaikuttamisessa on tietysti pääosin välillinen, ei kuitenkaan olematon. Jos esimerkiksi sote-uudistukselle asetetut hoidolliset tavoitteet olisivat toteutuakseen, tällä voisi olla elinikiä pidentävä vaikutus. Vireillä olevassa alkoholilainsäädännön uudistuksessa on noussut esiin se, että hallituksen esitysluonnoksen mukaisten muutosten on arvioitu lisäävän vuotuista alkoholikuolleisuutta 100–150 hengellä.

Niin odotettavissa olevat kuin toteutuvatkin eliniät ovat olennainen asia myös eläkejärjestelmien ja eläkerahastojen näkökulmasta. Eläketurvakeskuksen käyttämissä väestöennusteissa ei ajatella Yhdysvaltojen tai Britannian tien olevan Suomen tie, vaan 63-vuotiaan elinajan odotteen arvioidaan nousevan 50 vuodessa 21,7 vuodesta (2015) yli kuudella vuodella.

Meillä lakisääteinen eläkejärjestelmä turvaa ihmisen toimeentulon sen ”riskin” toteutuessa, että ihminen elää pitkään. Tämä voi tuntua itsestään selvältä, mutta joissakin maissa tärkeissä yksilöllisissä maksuperusteisissa eläkejärjestelmissä saattaa käydä niinkin, että omat eläkesäästöt loppuvat, jos elinaika ylittää odotukset.

Riittämättömäksi arvosteltu eläkeindeksimme johtaa myös siihen, että maksussa olevan eläkkeen reaaliarvo pääsääntöisesti nousee, vaikkakin yleensä jonkin verran hitaammin kuin palkkakehitys.

Suomen lakisääteinen eläkejärjestelmä suojaa siten yksilöä hyvin pitkän elämän varalta, mutta samalla meillä on varsin tehokkaat mekanismit siihen, ettei yleinen elinikien pidentyminen vie eläkejärjestelmiä rahoituksellisiin vaikeuksiin. Meillähän elinikien yleinen kehitys vaikuttaa yhtäältä eläkkeiden suuruuteen elinaikakertoimen kautta ja toisaalta aikanaan myös eläkkeellesiirtymisikään tuoreessa eläkeuudistuksessa päätetyin tavoin. Eläkejärjestelmän rahoituksen turvaamisessa tällaisin hallituin keinoin olemme edelläkävijämaiden joukossa.

Useissa maissa elinikien kehitys heijastuu suoraan myös yritysten taseissa näkyviin eläkevastuisiin, jotka ovat pitkään paisuneet kuolevuuden alentuessa. Britanniassa uudet kuolevuustilastot ovat nyt kuitenkin johtaneet konsulttiyhtiö Mercerin mukaan siihen, että vuoden 2016 tilinpäätöksissä on sovellettu kolmella viikolla alennettuja eliniän odotteita.

Elinikien noususta aiheutuvat kysymykset ovatkin kansainvälisesti moninaisia. Ruotsissa on jouduttu arvioimaan uudelleen ikiaikainen käytäntö, jossa kuningas lähettää henkilökohtaisen onnittelukirjeen 100 vuotta täyttäville. Japanissa taas valtiovarainministeriön punakynäkaverien huomio on kiinnittynyt siihen, että valtio on perinteisesti antanut lahjan kaikille 100 vuoden ikään yltäville.

Kirjoittaja on VERin toimitusjohtaja.

2E7A1735 copy pieni.jpg

Tagit:

Viimeisimmät merkinnät

Tagit

absoluuttiset päästöt ajoittaminen aktiivinen sijoittaminen alirahastointi alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettipolitiikka budjettivaje contrarian covid-talous debt ceiling digitaalinen raha digitalisaatio Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä elvyttäminen elvytys eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkejärjestelmät eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkemaksutulot eläkemenot eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastointi eläkerahastot eläkesijoittajat eläketulon verotus eläketurva Eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu energian hinnat energian tuonti energian vienti energiasota ennustaminen epälikvidit sijoitukset epävarmuus ESG ETF EU euribor Eurooppalaiset eläkejärjestelmät FAAMG facebook FANG FED finanssikriisi finanssipolitiikka foreign aid fossiiliset polttoaineet geopolitiikka globalisaatio Google hajauttaminen hajautus hallitus hedge-rahastot heijastusvaikutukset hiili-intensiteetti hiilijalanjälki hiilineutraali talous hiilineutraalisuus hiiliriski hiilivero Hillary Clinton hintakuplat hoitokeino huoltosuhde hyvinvointivaltio hyökkäyssota ihme iilitullit ikärakenne ikärakenteet ilmastonmuutos ilmastopolitiikka ilmastopäästöt ilmastositoumus indeksikorotukset indeksipainot indeksisijoittaminen indeksit inflaatio institutionaalinen sijoittaja institutionaaliset sijoittajat instituutionaalinen sijoittaja Italia johdannaismarkkinat kansainvälinen kauppa kansalaisaloite kansaneläke kapitalismi kasvu kasvunäkymät kehittäminen keskittyvät markkinat keskuspankit keskuspankki keskuspankkikorot kestävyys kiertotalous kiihtyminen kiinteistömarkkinat kiinteistösektori kiinteistösijoitukset kokonaisriski korkomarkkinat korkomurros korkopolitiikka korkosijoitukset korkotaso korkotuotot koronakriisi koronavirus kriisi kriisit kryptovaluutat kurssilasku kurssinousu laimeneminen lainanotto lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lama leviäminen liberalismi lisäarvo lisäeläkkeet maailmantalous maksukorotukset Marine Le Pen markkina-arvot markkinakehitys markkinakorko markkinaliikkeet markkinaportfolio markkinaralli markkinareaktio markkinatalous markkinavoimat matala korkotaso matalat korot megatrendit Mercer momentum NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy nousumarkkinat omaisuuslajit omistajapolitiikka onnistuminen osakekurssi osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osaketuotot osakkeet osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove pandemia passiivinen sijoittaminen pelastuspaketit peruskuva pitkän aikavalin tuotto pitkän aikavälin sijoittaminen pitkän aikavälin tuotto poikkeustoimet poikkeutoimet poliittinen päätöksenteko poliittiset riskit politiikka positiivinen sivuvaikutus protektionismi puolustusteknologia puolustusteollisuus pääomasijoitukset päätöksenteko pörssi raaka-aineet rahapolitiikka rahastointiaste rahoitusmarkkinat rahoitustasapaino rahoitusvakaus rajoitukset rakentaminen reaalituotot reaalituotto riskienhallinta riskin kantaja riskinkantokyky riskiprofiili riskitaso S&P 500 saalistuskaupankäynti salkkurakenne sanktiot seurantajärjestelmä short squeeze siirtymäriski sijoittamisen riskit sijoitukset sijoituskäsitykset sijoitusmarkkinat sijoituspääomat sijoitustuotot sijoitusvuosi 2018 sijoitusympäristö sisämarkkinat skenaariot sosiaaliturva sota stagflaatio strategia strateginen allokaatio strateginen autonomia suunnittelu suurvallat syntyvyys sähköpörssit sääntely talouden kehitys talous talousarviosiirto talousjärjestelmä talouskasvu talouskehitys talouskilpailu talouskuri talouspolitiikka tasaeläke tekoäly teollisuus terveydenhuoltojärjestelmä Test-Achats totalitarismi tukitoimet tulevaisuuden eläkkeet tulevaisuus tulonjako tuloskasvu tuotto tuotto-odotus tuottoperusteisuus turvallisuusinvestoinnit twitter työeläke työeläkeindeksi työllisyysluvut työttömyysturva uusi talous uusiutuva energia uusiutuvat luonnonvarat vaihtoehtoiset sijoituskohteet vakuudet valmiussuunnitelma valtio valtioiden velka valtionlainat valtiontalous valtionvelka valtio-omistus valtiovarainministeriö valuutat valuuttakurssit valuuttamarkkinat vanhuuseläke vapaa kauppa varautuminen vastatoimet vastuiden aikajänne vastuullisuus vauvabuumi velkaantuminen velkaantuneisuus velkakatto velkarakenteet velkataakka Venäjä venäjän hyökkäyssota verojärjestelmä veronkevennykset verotus vihreä siirtymä vihreä teknologia virus väestökehitys vähähiilinen talous Yhdysvallat Yhdysvaltain keskuspankki Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys ympäristöpolitiikka yritystodistusmarkkina