Eläkesijoittajilla takana loistava tulevaisuus?

26.6.2019 klo 11.35 Timo Viherkenttä

Suomalaisten eläkevarat ovat poikineet pitkään vallan mukavasti. Synkän finanssikriisivuoden 2008 jälkeinen aika on ollut voittokulkua, jota vain vuodet 2011 ja 2018 ovat vähän häirinneet. Valtion Eläkerahaston (VER) kymmenvuotiskauden 1.4.2009–31.3.2019 keskimääräinen vuosituotto on ollut 7,4 prosenttia, ja etenkin 6,1 prosentin keskimääräinen vuotuinen reaalituotto on korkea.

Eläketurvan rahoitus erityisesti vanhenevan väestön oloissa vaatisi kelpo tuottoja myös tulevaisuudessa. Vanhan nyrkkisäännön mukaan eläkerahastointi on ylipäänsä taloudellisesti järkevää vain, jos varojen tuotto ylittää palkkojen kasvuvauhdin. VERin vähimmäistavoitteeksi valtiovarainministeriö on asettanut valtionvelan kustannusta korkeamman tuoton, koska muussa tapauksessa valtiolle olisi edullisempaa panna rahasto lihoiksi ja lyhentää rahoilla velkaa. Eläkevastuiden näkökulmasta johdettu tavoitteenasettelu edellyttää kuitenkin VERiltä selvästi tätä korkeampaa, noin 3 prosentin reaalituottoa.

Tulevien tuottojen ennustaminen ei ehkä ole arpapeliä, mutta lievästikin sanottuna kyllä vaikeaa. Voidaan luonnollisesti ajatella, että historialliset tuotot ovat paras lähtökohta arvioida myös tulevia tuottoja. Mutta voiko olla lähestulkoon päinvastoin niin, että hyvät historialliset tuotot viittaavat heikompiin tuleviin tuottoihin?

Jälkimmäinen ajatus perustuu siihen, että lihavat vuodet ovat osaltaan muodostuneet keskuspankkien suosiollisella avulla toteutuneista sijoituskohteiden arvostustasojen nousuista niin korkealle, että odotettavissa voi olla pikemminkin arvojen alentumista. Näin ajateltuna toteutuneet tuotot on osin lainattu tulevista tuotoista.

Mutta mistä voimme tietää, onko näin? Ei varmuudella mistään. Korkomarkkinoiden osalta on tosin helppo todeta, että kun melko pitkätkin suhteellisen riskittöminä pidetyt korot ovat Euroopassa suunnilleen nollassa, vaatii melkoista akrobatiaa olettaa niistä vaikkapa seuraaville kymmenelle vuodelle merkittävästi nollaa suurempia tuottoja. Tässä tilanteessa korkosijoittajan onneton tilanne on se, että kun juoksevia tuottoja ei tule, ainoa tuottomahdollisuus muodostuu arvonnoususta yleisten korkotasojen laskiessa entisestään, mutta siihen ei enää juuri ole sijaa. Ja jos niin käykin, edellytykset sen jälkeisiin tuottoihin ovat entistäkin heikommat.

Eri analyysitalojen ennusteet eurooppalaisten valtionlainojen korkotuotoista seuraaville noin kymmenelle vuodelle ovatkin tämän mukaisesti nollan ympäristössä. Kun eläkesijoittajien salkuissa on eri syistä ainakin jonkin verran vähäriskisiä korkosijoituksia, tämä ei voi olla vaikuttamatta salkkujen tuleviin kokonaistuottoihin.

Osakkeiden tulevien tuottojen ennustehaarukka on paljon laajempi. Voidaan tietysti sanoa esimerkiksi, että kun Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksin tuotto maaliskuun 2009 pohjista on ollut noin 400 %, ei kai se enää voi juuri jatkaa nousuaan. Näin kuitenkin sanottiin jo taannoin, kun nousu oli ollut 300 %. Osakkeiden arvostustasojen arviointiin on monenlaisia mittareita, mutta eri mittarit antavat erilaisia tuloksia. Ja se, ovatko osakkeet perusteettoman kalliita, riippuu lopulta ennen kaikkea yritysten tulosten tulevasta kehityksestä – ja tähän taas vaikuttavat vaikeasti arvioitavat tekijät kuten reaalitalouksien kehitys ja yritysten tulo-osuudet kansantalouksissa.

Mutta mitä pitäisi ajatella matalien korkotasojen ja osakesijoitusten tuottojen yhteydestä? Sekin on  vähintään kaksipiippuinen asia. Osakesijoittajat rakastavat matalia korkoja, koska ne nostavat yhtiöiden tulevien voittojen nykyarvoa, mahdollistavat yhtiöille edullisen velkarahoituksen ja vetävät sijoituksia osakemarkkinoille korkopaperien sijaan. Mutta toisaalta osakesijoitusten tuotto-odotusta arvioidaan usein lähtien riskittömästä korosta ja lisäämällä siihen riskipreemio. Jos referenssikorko on matala, korkeahkollakin riskipreemiolla jäädään vaatimattomiin tuottoihin.

Korko- ja osakesijoitusten lisäksi eläkerahastoihin on yhä enemmän haettu tuottoja ja riskejä on hajautettu erilaisin vaihtoehtoisin sijoituksin. Tämä on ollut ja on hyvä, mutta näistä ei helposti saa kasaan huomattavan suurta osaa salkusta ja osa näistäkin on vaaravyöhykkeellä, jos korot jonain päivänä nousevat.

Eli?

On vaikea uskoa, että suomalaisten eläkesijoittajien tulevat tuotot olisivat läheskään samaa tasoa kuin kymmenenä viime vuonna. Yksityisaloja koskevissa Eläketurvakeskuksen laskelmissa seuraavien kymmenen vuoden reaalituotto-oletus on 2,5 prosenttia ja siitä eteenpäin 3,5 prosenttia vuodessa. VERin taustalaskelmissa on samantapaisia odotuksia. Mainittu 2,5 prosentin reaalinen vuosituottokaan seuraaville 10 vuodelle ei tunnu erityisen pessimistiseltä, ja pikemminkin voidaan 2029 juhannussaunassa heittää löylyt sen kunniaksi, jos siihen on päästy.

Mutta jos huoleti lasketaan sen varaan, että kauempana tulevaisuudessa tuotot ovat taas hyviä, jollekulle voi tulla mieleen kysymys siitäkin, kuinka hyvin 2030-, 2040- ja 2050-lukujen tuottoja osataan nyt arvioida.

 

Kirjoittaja on VERin toimitusjohtaja.

2E7A1735 copy pieni.jpg

Tagit:

Viimeisimmät merkinnät

Tagit

absoluuttiset päästöt ajoittaminen aktiivinen sijoittaminen alirahastointi alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettipolitiikka budjettivaje contrarian covid-talous debt ceiling digitaalinen raha digitalisaatio Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä elvyttäminen elvytys eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkejärjestelmät eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkemaksutulot eläkemenot eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastointi eläkerahastot eläkesijoittajat eläketulon verotus eläketurva Eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu energian hinnat energian tuonti energian vienti energiasota ennustaminen epälikvidit sijoitukset epävarmuus ESG ETF EU euribor Eurooppalaiset eläkejärjestelmät FAAMG facebook FANG FED finanssikriisi finanssipolitiikka foreign aid fossiiliset polttoaineet geopolitiikka globalisaatio Google hajauttaminen hajautus hallitus hedge-rahastot heijastusvaikutukset hiili-intensiteetti hiilijalanjälki hiilineutraali talous hiilineutraalisuus hiiliriski hiilivero Hillary Clinton hintakuplat hoitokeino huoltosuhde hyvinvointivaltio hyökkäyssota ihme iilitullit ikärakenne ikärakenteet ilmastonmuutos ilmastopolitiikka ilmastopäästöt ilmastositoumus indeksikorotukset indeksipainot indeksisijoittaminen indeksit inflaatio institutionaalinen sijoittaja institutionaaliset sijoittajat instituutionaalinen sijoittaja Italia johdannaismarkkinat kansainvälinen kauppa kansalaisaloite kansaneläke kapitalismi kasvu kasvunäkymät kehittäminen keskittyvät markkinat keskuspankit keskuspankki keskuspankkikorot kestävyys kiertotalous kiihtyminen kiinteistömarkkinat kiinteistösektori kiinteistösijoitukset kokonaisriski korkomarkkinat korkomurros korkopolitiikka korkosijoitukset korkotaso korkotuotot koronakriisi koronavirus kriisi kriisit kryptovaluutat kurssilasku kurssinousu laimeneminen lainanotto lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lama leviäminen liberalismi lisäarvo lisäeläkkeet maailmantalous maksukorotukset Marine Le Pen markkina-arvot markkinakehitys markkinakorko markkinaliikkeet markkinaportfolio markkinaralli markkinareaktio markkinatalous markkinavoimat matala korkotaso matalat korot megatrendit Mercer momentum NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy nousumarkkinat omaisuuslajit omistajapolitiikka onnistuminen osakekurssi osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osaketuotot osakkeet osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove pandemia passiivinen sijoittaminen pelastuspaketit peruskuva pitkän aikavalin tuotto pitkän aikavälin sijoittaminen pitkän aikavälin tuotto poikkeustoimet poikkeutoimet poliittinen päätöksenteko poliittiset riskit politiikka positiivinen sivuvaikutus protektionismi puolustusteknologia puolustusteollisuus pääomasijoitukset päätöksenteko pörssi raaka-aineet rahapolitiikka rahastointiaste rahoitusmarkkinat rahoitustasapaino rahoitusvakaus rajoitukset rakentaminen reaalituotot reaalituotto riskienhallinta riskin kantaja riskinkantokyky riskiprofiili riskitaso S&P 500 saalistuskaupankäynti salkkurakenne sanktiot seurantajärjestelmä short squeeze siirtymäriski sijoittamisen riskit sijoitukset sijoituskäsitykset sijoitusmarkkinat sijoituspääomat sijoitustuotot sijoitusvuosi 2018 sijoitusympäristö sisämarkkinat skenaariot sosiaaliturva sota stagflaatio strategia strateginen allokaatio strateginen autonomia suunnittelu suurvallat syntyvyys sähköpörssit sääntely talouden kehitys talous talousarviosiirto talousjärjestelmä talouskasvu talouskehitys talouskilpailu talouskuri talouspolitiikka tasaeläke tekoäly teollisuus terveydenhuoltojärjestelmä Test-Achats totalitarismi tukitoimet tulevaisuuden eläkkeet tulevaisuus tulonjako tuloskasvu tuotto tuotto-odotus tuottoperusteisuus turvallisuusinvestoinnit twitter työeläke työeläkeindeksi työllisyysluvut työttömyysturva uusi talous uusiutuva energia uusiutuvat luonnonvarat vaihtoehtoiset sijoituskohteet vakuudet valmiussuunnitelma valtio valtioiden velka valtionlainat valtiontalous valtionvelka valtio-omistus valtiovarainministeriö valuutat valuuttakurssit valuuttamarkkinat vanhuuseläke vapaa kauppa varautuminen vastatoimet vastuiden aikajänne vastuullisuus vauvabuumi velkaantuminen velkaantuneisuus velkakatto velkarakenteet velkataakka Venäjä venäjän hyökkäyssota verojärjestelmä veronkevennykset verotus vihreä siirtymä vihreä teknologia virus väestökehitys vähähiilinen talous Yhdysvallat Yhdysvaltain keskuspankki Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys ympäristöpolitiikka yritystodistusmarkkina