Bill Gatesin ratkaisu ilmastonmuutokseen

12.3.2021 klo 12.17 Timo Löyttyniemi

Nyt on selvää, että Bill Gates on viisas mies. Microsoftin perustajalta ilmestyi hiljattain kirja nimeltä ”How to avoid a climate disaster: The solutions we have and the breakthroughts we need”. Hän ei valita eikä rehentele. Hän ei syytä muita eikä kritisoi. Hän analysoi ilmastokriisin tilanteen, arvioi tarvittavat muutokset sekä esittää reseptit kohti hiilineutraalia taloutta. Hän kertoo mitä tiedetään ja identifioi missä kehitystä tulee vielä tehdä. Ihailtavaa viisautta.

Luku on 51 miljardia

Ilmastopäästöjen määrä on globaalilla tasolla 51 miljardia tonnia ilmaistuna yhteismitallisina CO2 päästöinä. Sieltä on pitkä matka kohti hiilineutraalia maailmaa. Suurin päästöjen syntypaikka on tavaroiden valmistamisessa (31%) ja toiseksi suurin päästöjen lähde on sähköenergian tuotanto (27%). Näistä viimeksi mainittu on kuitenkin osa ratkaisua, kun sähköistyminen jatkuu ja se toteutetaan yhä enemmän uusiutuvalla energialla.

Yksinkertainen resepti

Bill Gatesin esittämät reseptit kuulostavat yksinkertaisilta ja ymmärrettäviltä. Ensimmäinen osa-alue ratkaisua on hänen kolme havaintoaan. Maailman tulee mennä kohti hiilineutraalisuutta, ja olemassa olevat teknologiat tulee hyödyntää nopeammin ja järkevämmin sekä uusia mullistavia teknologioita tulee synnyttää. Toinen osa-alue ratkaisua on sähköistää mahdollisimman paljon ja tuottaa tämä sähkö ilman hiiltä. Tämän lisäksi loput päästöt pitää ottaa talteen ja materiaalit tulee käyttää tehokkaammin. Viimeksi mainittu tarkoittaa kiertotaloutta. Nämä eivät ole uusia asioita, mutta kun toimet kiteyttää viisas mies niin häntä kuunnellaan.

Aikataulun merkitys

Moni valtio tähtää hiilineutraalisuuteen vuoteen 2035-2060 mennessä. Bill Gates nostaa esille väliaikataulun haasteellisuuden. Jos sellaisia asetetaan, voivat niiden saavuttamisen toimet olla erilaisia kuin ne toimet, joilla tähdätään hiilineutraalisuuteen. Tämä onkin varsinainen dilemma. Haluaisimme nimittäin seurata edistymistä jollain tavoin. Välitavoitteet auttaisivat seurannassa. Luotammeko päätöksiin mitä emme kykenisi seuraamaan?

Hiilivero ja hiilitullit

Ekonomisteille itsestään selvä hiilivero ja hiilitullit saavat tukensa myös Bill Gatesiltä. Tiedetään, että monessa maassa näitä askeleita on jo otettu. Euroopassa se on myös osa EU:n elvytysrahaston pakettia ja toimia. Hiilitulleissa tullaan etenemään. On vain kysymys siitä, miten ja milloin konkreettiset toimet toteutuvat. Euroopassa on vahva sitoutuminen asiaan, mutta mukaan tarvitaan Yhdysvaltojen ja Kiinan suostumus tai mukaantulo. Näin vältetään turha kauppasota asiassa, joka on välttämätön, kun sitä joskus tarkastellaan jälkikäteen.

Insinöörin unelma

Insinöörin unelmana lienevät teknologiset ratkaisut. Jos näin on, niin Bill Gates tarjoaa tälle unelman toteuttamiselle oivan tiekartan. Tämä tiekartta on jokaisen sijoittajan, omistajan, yrityksen, työntekijän sekä valtion luettavana. On tärkeää huomata, että kaikkien edessä on valintoja. Nämä valinnat tukevat toinen toistaan. Sijoittajille on tärkeää tunnistaa muutoksen suunta ja nopeus. Sijoittajat ovat automaattisesti mukana muutoksessa, sillä markkinavoimat pakottavat siihen, kun suunta on riittävän voimakas. Nyt se on.

Puuttuva palanen

Hyvä tieto ja terävä analyysi ei takaa hyvää toteutusta. Ilmastonmuutokseen liittyvä tietämys on korkeatasoista. Oikea haaste, johon kirja ei kuitenkaan anna vastausta, on toimenpiteiden implementoinnin vaikeudet. Ihmiset ja päättäjät eivät ole valmiita tai eivät toteuta niitä toimia, joihin pitäisi ryhtyä. Myös sijoittajia kiinnostaa toteutusaikataulu ja siinä pysyminen. Väärin luultu toteutus tai viivästyvä toteutusaikataulu voivat johtaa kalliiseen laskuun.

Askeleet eteenpäin

Ilmastonmuutos on aikamme suurin ongelma ja sen ratkaisu on aikamme suurin pähkinä. Viisaan miehen Bill Gatesin analyyttisen insinöörimäinen tiekartta auttaa suuntaamaan voimavarat oikein ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ilmastonmuutoksen keskellä ja sen ratkaisussa kaikki ovat samassa veneessä globaalisti. Oikeiden toimien taitava implementointi on keskeistä.

Kirjoittaja on VERin toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

TLö blogi 2020

Viimeisimmät merkinnät

Tagit

absoluuttiset päästöt ajoittaminen aktiivinen sijoittaminen alirahastointi alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettipolitiikka budjettivaje contrarian covid-talous debt ceiling digitaalinen raha digitalisaatio Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä elvyttäminen elvytys eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkejärjestelmät eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkemaksutulot eläkemenot eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastointi eläkerahastot eläkesijoittajat eläketulon verotus eläketurva Eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu energian hinnat energian tuonti energian vienti energiasota ennustaminen epälikvidit sijoitukset epävarmuus ESG ETF EU euribor Eurooppalaiset eläkejärjestelmät FAAMG facebook FANG FED finanssikriisi finanssipolitiikka foreign aid fossiiliset polttoaineet geopolitiikka globalisaatio Google hajauttaminen hajautus hallitus hedge-rahastot heijastusvaikutukset hiili-intensiteetti hiilijalanjälki hiilineutraali talous hiilineutraalisuus hiiliriski hiilivero Hillary Clinton hintakuplat hoitokeino huoltosuhde hyvinvointivaltio hyökkäyssota ihme iilitullit ikärakenne ikärakenteet ilmastonmuutos ilmastopolitiikka ilmastopäästöt ilmastositoumus indeksikorotukset indeksipainot indeksisijoittaminen indeksit inflaatio institutionaalinen sijoittaja institutionaaliset sijoittajat instituutionaalinen sijoittaja Italia johdannaismarkkinat kansainvälinen kauppa kansalaisaloite kansaneläke kapitalismi kasvu kasvunäkymät kehittäminen keskittyvät markkinat keskuspankit keskuspankki keskuspankkikorot kestävyys kiertotalous kiihtyminen kiinteistömarkkinat kiinteistösektori kiinteistösijoitukset kokonaisriski korkomarkkinat korkomurros korkopolitiikka korkosijoitukset korkotaso korkotuotot koronakriisi koronavirus kriisi kriisit kryptovaluutat kurssilasku kurssinousu laimeneminen lainanotto lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lama leviäminen liberalismi lisäarvo lisäeläkkeet maailmantalous maksukorotukset Marine Le Pen markkina-arvot markkinakehitys markkinakorko markkinaliikkeet markkinaportfolio markkinaralli markkinareaktio markkinatalous markkinavoimat matala korkotaso matalat korot megatrendit Mercer momentum NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy nousumarkkinat omaisuuslajit omistajapolitiikka onnistuminen osakekurssi osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osaketuotot osakkeet osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove pandemia passiivinen sijoittaminen pelastuspaketit peruskuva pitkän aikavalin tuotto pitkän aikavälin sijoittaminen pitkän aikavälin tuotto poikkeustoimet poikkeutoimet poliittinen päätöksenteko poliittiset riskit politiikka positiivinen sivuvaikutus protektionismi puolustusteknologia puolustusteollisuus pääomasijoitukset päätöksenteko pörssi raaka-aineet rahapolitiikka rahastointiaste rahoitusmarkkinat rahoitustasapaino rahoitusvakaus rajoitukset rakentaminen reaalituotot reaalituotto riskienhallinta riskin kantaja riskinkantokyky riskiprofiili riskitaso S&P 500 saalistuskaupankäynti salkkurakenne sanktiot seurantajärjestelmä short squeeze siirtymäriski sijoitukset sijoituskäsitykset sijoitusmarkkinat sijoituspääomat sijoitustuotot sijoitusvuosi 2018 sijoitusympäristö sisämarkkinat skenaariot sosiaaliturva sota stagflaatio strategia strateginen allokaatio strateginen autonomia suunnittelu suurvallat syntyvyys sähköpörssit sääntely talouden kehitys talous talousarviosiirto talousjärjestelmä talouskasvu talouskehitys talouskilpailu talouskuri talouspolitiikka tasaeläke tekoäly teollisuus terveydenhuoltojärjestelmä Test-Achats totalitarismi tukitoimet tulevaisuuden eläkkeet tulevaisuus tulonjako tuloskasvu tuotto tuotto-odotus tuottoperusteisuus turvallisuusinvestoinnit twitter työeläke työeläkeindeksi työllisyysluvut työttömyysturva uusi talous uusiutuva energia uusiutuvat luonnonvarat vaihtoehtoiset sijoituskohteet vakuudet valmiussuunnitelma valtio valtioiden velka valtionlainat valtiontalous valtionvelka valtio-omistus valtiovarainministeriö valuutat valuuttakurssit valuuttamarkkinat vanhuuseläke vapaa kauppa varautuminen vastatoimet vastuiden aikajänne vastuullisuus vauvabuumi velkaantuminen velkaantuneisuus velkakatto velkarakenteet velkataakka Venäjä venäjän hyökkäyssota verojärjestelmä veronkevennykset verotus vihreä siirtymä vihreä teknologia virus väestökehitys vähähiilinen talous Yhdysvallat Yhdysvaltain keskuspankki Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys ympäristöpolitiikka yritystodistusmarkkina