Valtion Eläkerahaston vuoden 2021 tuotto 14,6 % ja 10 vuoden keskituotto 7,1 %

Julkaistu 28.2.2022 klo 13.33


Lehdistötiedote 28.2.2022

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusten markkina-arvoinen tuotto vuonna 2021 oli 14,6 pro­sent­tia (4,0 prosenttia vuonna 2020). Reaalituotoksi muodostui 10,8 prosenttia (3,8 prosenttia).  

VER tavoittelee ensisijaisesti valtion eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta riittäviä tuottoja pitkällä aikavälillä. Kymmenen viime vuoden nimellistuottojen keskiarvo on 7,1 ja reaalituottojen 5,9 prosenttia. Viiden vuoden nimellistuottojen keskiarvo on vastaavasti 6,9 ja reaalituottojen 5,6 pro­sent­tia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden päättyessä 23,6 miljardia euroa (21,0 miljardia vuonna 2020). Sijoituksista oli korkosijoituksia 37,9 prosenttia, osakesijoituksia 49,5 pro­senttia ja loppuosa muita sijoituksia sekä johdannaisten vaikutusta.

Suurista omaisuusluokista noteeratut osakesijoitukset tuottivat 24,2 prosenttia ja likvidit korkosijoitukset 0,7 prosenttia. Muista omaisuusluokista parhaiten tuottivat noteeraamattomat osakkeet 57,9 prosentilla, pääomarahastot 47,7 prosentilla sekä infrastruktuurirahastot 14,9 prosentilla.

  • Sijoitustoiminnan tuotto oli erinomainen vuonna 2021. Erityisesti osakkeet sekä epälikvidit sijoitukset tuottivat erinomaisesti ja muutkin omaisuusluokat ylsivät positiiviseen tuottoon, toteaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.
  • Koronavirus häiritsi yhteiskunnan paluuta kohti normaalia, mutta valtioiden ja keskuspankkien taloutta tukevat toimeet saivat kuitenkin aikaan suotuisan talous- ja sijoitusympäristön, Löyttyniemi toteaa.
  • Hyvällä tasolla pysynyt VERin pitkän ajan reaalituotto on selkeästi vahvistanut tulevien eläkkeiden rahoituspohjaa. Samalla olemme saavuttaneet VER-laissa mainitun 25 prosentin rahastointiastetavoitteen rahastointiasteen noustessa 25,4 prosenttiin. VER-lain tarkistaminen, jossa lisätään talousarviosiirtoa VERistä valtion eläkemenojen maksuja varten, on jo eduskunnassa, sanoo Löyttyniemi.

Valtion Eläkerahaston eläkemaksutulot vuonna 2021 olivat noin 1,5 miljardia euroa ja VER siirsi valtion talousarvioon noin 1,9 miljardia euroa. Rahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka vastaa 40:tä prosenttia valtion eläkejärjestelmän eläkemenosta. Siirron määrä nousee jatkossa vuosittain eläkemenojen kasvaessa.

Valtion eläkejärjestelmän eläkevastuu vuoden 2021 lopussa oli 93,3 miljardia euroa. Rahastointiaste oli 25,4 prosenttia. Valtiovarainministeriö vahvistaa tilinpäätöksen huhtikuussa 2022.

Valtion Eläkerahaston vuosikatsaus on luettavissa täällä.

Lisätietoja: VERin toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, etunimi.sukunimi@ver.fi, puh. 0295 201 210.

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 23,6 miljardia euroa vuoden 2021 lopussa.