Valtion Eläkerahaston vuoden 2020 tuotto 4,0 %; 10 vuoden keskituotto 5,5 %

Julkaistu 25.2.2021 klo 13.09


Lehdistötiedote 25.2.2021

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusten markkina-arvoinen tuotto vuonna 2020 oli 4,0 pro­sent­tia (13,8 prosenttia vuonna 2019). Reaalituotoksi muodostui 3,8 prosenttia (12,8 prosenttia).  

VER tavoittelee ensisijaisesti valtion eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta riittäviä tuottoja pitkällä aikavälillä. Kymmenen viime vuoden nimellistuottojen keskiarvo on 5,5 ja reaalituottojen 4,3 prosenttia. Viiden vuoden nimellistuottojen keskiarvo on vastaavasti 5,4 ja reaalituottojen 4,6 pro­sent­tia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden päättyessä 21,0 miljardia euroa (20,6 miljardia vuonna 2019). Sijoituksista oli korkosijoituksia 36,2 prosenttia, osakesijoituksia 52,4 pro­senttia ja loppuosa muita sijoituksia sekä johdannaisten vaikutusta.

Suurista omaisuusluokista noteeratut osakesijoitukset tuottivat 6,2 prosenttia ja likvidit korkosijoitukset 2,1 prosenttia. Muista omaisuusluokista parhaiten tuottivat noteeraamattomat osakkeet 12,2 prosentilla, infrastruktuurirahastot 12,2 prosentilla ja pääomarahastot 6,6 prosentilla.

  • Vuosi 2020 oli koronaviruksen sävyttämä vuosi. Huolimatta voimakkaista heilahteluista taloudessa ja sijoitusmarkkinoilla onnistuimme saavuttamaan hyvän tuloksen, toteaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi
  • Kaikki pääsijoitusluokat ylsivät positiiviseen tulokseen osakkeiden tuottaessa yli 6 % ja korkosijoitusten yli 2 %. Näiden ohella pitkäaikaiset pörssin ulkopuoliset osake- ja infrastruktuurisijoitukset ylsivät erinomaisiin tuottoihin.
  • Olennaisinta on pitkän aikavälin tuotto. Hyvällä tasolla pysynyt VERin pitkän ajan reaalituotto on selkeästi vahvistanut tulevien eläkkeiden rahoituspohjaa, sanoo Löyttyniemi.

Valtion Eläkerahaston eläkemaksutulot vuonna 2020 olivat noin 1,5 miljardia euroa ja VER siirsi valtion talousarvioon noin 1,9 miljardia euroa. Rahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka vastaa 40:tä prosenttia valtion eläkejärjestelmän eläkemenosta. Siirron määrä nousee jatkossa vuosittain eläkemenojen kasvaessa.

Valtion eläkejärjestelmän eläkevastuu vuoden 2020 lopussa oli 93,1 miljardia euroa. Rahastointiaste oli noin 23 prosenttia.

Valtion Eläkerahaston vuosikatsaus on luettavissa täällä.

Lisätietoja: VERin toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, etunimi.sukunimi@ver.fi, puh. 0295 201 210.

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 21,0 miljardia euroa vuoden 2020 lopussa.