Valtion Eläkerahaston vuoden 2019 tuotto 13,8 %; 10 vuoden keskituotto 6,2 %

Julkaistu 28.2.2020 klo 11.54


Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusten markkina-arvoinen tuotto vuonna 2019 oli 13,8 pro­sent­tia (-3,4 prosenttia vuonna 2018). Reaalituotoksi muodostui 12,8 prosenttia (-4,5 prosenttia).  

VER tavoittelee ensisijaisesti valtion eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta riittäviä tuottoja pitkällä aikavälillä. Kymmenen viime vuoden nimellistuottojen keskiarvo on 6,2 ja reaalituottojen 4,8 prosenttia. Viiden vuoden nimellistuottojen keskiarvo on vastaavasti 5,6 ja reaalituottojen 4,8 pro­sent­tia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo nousi vuonna 2019 ensimmäisen kerran yli 20 miljardin euron ja oli vuoden päättyessä 20,6 miljardia euroa (18,5 miljardia vuonna 2018). Sijoituksista oli korkosijoituksia 37,3 prosenttia, osakesijoituksia 50,9 pro­senttia ja loppuosa muita sijoituksia sekä johdannaisten vaikutusta.

Suurista omaisuusluokista noteeratut osakesijoitukset tuottivat 24,6 prosenttia ja likvidit korkosijoitukset 5,0 prosenttia. Muista omaisuusluokista parhaiten tuottivat listatut kiinteistörahastot (28,1 %), pääomarahastot (14,2 %) ja infrastruktuurirahastot (12,8 %).

  • Sijoitusmarkkinat olivat vuonna 2019 poikkeuksellisen suotuisat ja myös Valtion Eläkerahaston toiminta onnistui hyvin. VERin vuosituotto nousi lopulta korkeimmaksi kymmeneen vuoteen, toteaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä.
  • Erityisesti osakesijoitusvuosi oli erinomainen, mutta myös korkosijoitukset yllättivät positiivisesti ja etenkin VERin suurehko panostus kehittyvien maiden korkomarkkinoihin tuotti jälleen mainiosti.
  • Olennaisinta on pitkän aikavälin tuotto. Jo yli kymmenen vuotta hyvällä tasolla pysynyt VERin reaalituotto on selkeästi vahvistanut tulevien eläkkeiden rahoituspohjaa, sanoo Viherkenttä.

Valtion Eläkerahaston eläkemaksutulot vuonna 2019 olivat vajaat 1,5 miljardia euroa ja VER siirsi valtion talousarvioon noin 1,9 miljardia euroa. Rahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka vastaa 40:tä prosenttia valtion eläkejärjestelmän eläkemenosta. Siirron määrä nousee jatkossa vuosittain eläkemenojen kasvaessa.

Valtion eläkejärjestelmän eläkevastuu vuoden 2019 lopussa oli 92,7 miljardia euroa. Rahastointiaste oli noin 22 prosenttia.

Valtion Eläkerahaston vuosikatsaus on luettavissa osoitteessa www.ver.fi.

 

Lisätietoja:

Lisätietoja antaa VERin toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, etunimi.sukunimi@ver.fi, puh. 0295 201 210.

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 20,6 miljardia euroa vuoden 2019 lopussa.