Valtion Eläkerahaston vuoden 2018 tuotto -3,4 %; 10 vuoden keskituotto 6,4 %

Julkaistu 27.2.2019 klo 13.30


Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusten markkina-arvoinen tuotto vuonna 2018 oli -3,4 pro­sent­tia (6,6 prosenttia vuonna 2017). Reaalituotoksi muodostui -4,5 prosenttia (6,0 prosenttia).  

VER tavoittelee ensisijaisesti valtion eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta riittäviä tuottoja pitkällä aikavälillä. Kymmenen viime vuoden nimellistuottojen keskiarvo on 6,4 ja reaalituottojen 5,2 prosenttia. Viiden vuoden nimellistuottojen keskiarvo on vastaavasti 4,4 ja reaalituottojen 3,8 pro­sent­tia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2018 päättyessä 18,5 miljardia euroa (19,6 miljardia euroa vuonna 2018). Sijoituksista oli korkosijoituksia 38,4 prosenttia, osakesijoituksia 47,2 pro­senttia ja loppuosa muita sijoituksia sekä johdannaisten vaikutusta.

Suurista omaisuusluokista likvidit korkosijoitukset tuottivat -1,9 prosenttia ja noteeratut osakesijoitukset -7,4 prosenttia. Pääomarahastot, velkarahastot, listaamattomat kiinteistörahastot ja infrastruktuurirahastot toivat kaksinumeroiset positiiviset tuotot.

Valtion Eläkerahaston eläkemaksutulot vuonna 2018 olivat noin 1,4 miljardia euroa ja VER siirsi valtion talousarvioon vajaat 1,9 miljardia euroa. Rahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka vastaa 40:tä prosenttia valtion eläkejärjestelmän eläkemenosta. Siirron määrä nousee jatkuvasti eläkemenojen kasvaessa.
 

  • Mahdollisuudet salkun suojaamiseen hajauttamalla olivat kuluneena vuonna tavallista huonommat, koska sekä osake- että korkomarkkinoiden tuotot olivat laajasti miinuksella. Osakekurssien voimakas lasku joulukuussa vei lopulta kalenterivuoden tuoton selkeästi tappiolliseksi, kun markkinoiden palautuminen jäi vuoden 2019 puolelle, toteaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä.

  • Niin sanottujen epälikvidien rahastosijoitusten tuotot olivat kauttaaltaan erinomaiset. Näiden sijoitusten osuus koko salkusta ei ole kuitenkaan voinut olla kovin suuri VERiä koskevan sääntelyn puitteissa.

  • VERissä päähuomion kohteena olevat pitempiaikaiset reaalituotot ovat edelleen hyvällä tasolla. Viimeisten kymmenen vuoden keskimäärin 5,2 prosentin reaalituotto ylittää odotetun pitkän aikavälin tuoton selvästi, sanoo Viherkenttä.


Valtion eläkejärjestelmän eläkevastuu vuoden 2018 lopussa oli 92,1 miljardia euroa. Rahastointiaste oli noin 20 prosenttia.


Valtion Eläkerahaston vuosikatsaus on luettavissa täällä.


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Viherkenttä, etunimi.sukunimi@ver.fi, puh. 0295 201 210.

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 18,5 miljardia euroa vuoden 2018 lopussa.