Valtion Eläkerahaston sijoitustuotto 4,4 prosenttia

Julkaistu 27.10.2016 klo 10.13

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1.–30.9.2016 väliseltä ajalta oli 4,4 pro­sent­tia. Kolmannen vuosineljänneksen tuotto oli 3,5 prosenttia.

Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana suurista sijoitusluokista likvidit korkosijoitukset tuottivat 4,9 ja noteeratut osakesijoitukset 4,1 prosenttia.

Sijoitusten keskimääräinen vuosituotto viimeiseltä viideltä vuodelta oli 7,7 ja kymmeneltä vuodelta 4,6 prosenttia.  Reaalituotot olivat vastaavasti 6,7 (5 v) ja 2,9 (10 v) prosenttia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 18,5 miljardia euroa (17,9 miljardia euroa 31.12.2015). Sijoituksista oli korkosijoituksia 48,1, osakesijoituksia 42,0 ja muita sijoituksia 7,8 prosenttia.

  • VERin sijoitustuotto oli kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana hyvä. Tuottoa kertyi varsin tasapainoisesti eri omaisuuslajeista. Odotukset on ylittänyt etenkin korkosijoitusten noin viiden prosentin tuotto korkojen laskun ja riskilisien kaventumisen jatkuessa. Sijoitukset kehittyville markkinoille ovat tuottaneet erityisen hyvin niin osake- kuin korkosalkussa, toteaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä.

  • Kolmatta neljännestä leimasi osakemarkkinoiden vahva nousu Brexit-äänestystuloksen tuoman levottomuuden vaihduttua nopeasti optimismiksi. Vauhdikkaan heinäkuun jälkeen liikkeet ovat olleet monista sijoitusympäristön epävarmuustekijöistä huolimatta suhteellisen vähäisiä niin osake- kuin korkomarkkinoilla. Valuuttamarkkinoita on hallinnut Britannian punnan vajoaminen.

  • Sijoittajien fokuksessa ovat nyt niin Yhdysvaltojen kuin Euroopankin poliittiseen kehitykseen liittyvät kysymykset - jatkuvasti keskiössä olevan keskuspankkispekuloinnin ohella, sanoo Viherkenttä.

Tammi-syyskuun eläkemaksutulot olivat arviolta 1 145 miljoonaa euroa ja valtion talousarvioon siirrettiin 1 338 miljoonaa euroa. Lain mukaan rahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka vastaa 40:tä prosenttia valtion eläkejärjestelmän vuotuisesta eläkemenosta. Siirron määrä nousee jatkuvasti eläkemenojen kasvaessa.

Valtion eläkevastuisiin on varauduttu rahastoinnilla suhteellisesti vähemmän kuin yksityissektorin ja kuntien tuleviin eläkkeisiin. Vuoden 2015 lopussa valtion eläkevastuu oli 95,7 miljardia euroa ja rahastointiaste vajaat 19 prosenttia. Lain mukaan rahastoa kartutetaan, kunnes rahaston arvo on 25 prosenttia valtion eläkevastuun määrästä.

Lisätietoja:

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä puh: (09) 2515 7010.

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 18,5 miljardia euroa syyskuun 2016 lopussa.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.