Valtion Eläkerahaston sijoitustuotto 1,1 prosenttia

Julkaistu 20.10.2015 klo 11.43

 

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1. – 30.9.2015 väliseltä ajalta oli 1,1 pro­sent­tia.

VERin kymmenen vuoden keskimääräinen koko vuoden tuotto on 4,4 ja viiden vuoden 5,3 prosenttia.

Syyskuun lopussa VERin sijoituksista oli korkosijoituksia 50,8 prosenttia, osakesijoituksia 41,7 pro­senttia ja muita sijoituksia 7,5 prosenttia.

Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana parhaiten tuottivat pääomarahastosijoitukset (15,8 %) ja noteeraamattomat osakkeet (7,2 %). Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 2,0 prosenttia ja likvidien korkosijoitusten -0,3 prosenttia.

  • Sijoitusvuoden kolme ensimmäistä neljännestä olivat voimakkaasti kaksijakoiset. Vahvan alkuvuoden jälkeen huhtikuussa käynnistynyt osakekurssien alamäki jatkui levottomana syyskuun loppuun asti. Lasku oli jyrkimmillään elokuussa, jolloin pelko Kiinan talouskehityksen hyytymisestä aiheutti sijoittajien pakenemista etenkin kehittyviltä markkinoilta, toteaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä.
  • Raportointijakson jälkeinen viimeinen vuosineljännes alkoi vuorostaan nousuvoittoisesti. Valtion Eläkerahaston kaltaiselle pitkän aikavälin sijoittajalle suuret kurssimuutokset tarjoavat myös mahdollisuuksia. VER myi alkuvuodesta varsin merkittäviä määriä osakkeita ja loppukesän kurssilaskun jälkeen on taas liikuttu ostoksilla, kertoo Viherkenttä.

VER on velvoitettu siirtämään kuluvana vuonna ylimääräiset 500 miljoonaa euroa valtion talousarvioon, minkä vuoksi VERin sijoitusten markkina-arvo syyskuun lopussa oli alempi kuin vuoden alkaessa. Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 17,4 miljardia euroa (17,6 miljardia euroa 31.12.2014). Tammi-syyskuun eläkemaksutulot olivat arviolta 1 252 miljoonaa euroa ja valtion talousarvioon siirrettiin 1 705 miljoonaa euroa.

Valtion eläkevastuisiin on varauduttu rahastoinnilla suhteellisesti vähemmän kuin yksityissektorin ja kuntien tuleviin eläkkeisiin. Vuoden 2014 lopussa valtion eläkevastuu oli 95,4 miljardia euroa ja rahastointiaste 18 prosenttia. Valtion eläkerahastosta annetun lain mukaan rahastoa kartutetaan, kunnes rahaston arvo vastaa 25:tä prosenttia valtion eläkevastuusta.

Lisätietoja:

Valtion Eläkerahaston osavuosikatsaus löytyy tästä.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä puh: (09) 2515 7010.

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 17,4 miljardia euroa syyskuun 2015 lopussa.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.