Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto 4,9 prosenttia

Julkaistu 27.1.2016 klo 14.00

 

Ennakkotietoja vuoden 2015 sijoitustoiminnan tuloksesta

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusten tuotto vuonna 2015 oli 4,9 pro­sent­tia (2014 7,8 %). Kun inflaatio oli lievästi negatiivinen, reaalituotoksi muodostui 5,1 prosenttia (2014 7,2 %).

VERin viiden viime vuoden nimellistuottojen keskiarvo on 5,5 ja reaalituottojen 4,0 pro­sent­tia. Kymmenen vuoden nimellistuottojen keskiarvo on 4,5 ja reaalituottojen 2,7 prosenttia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2015 päättyessä 17,9 miljardia euroa (17,6 miljardia euroa 2014). VERin sijoituksista oli korkosijoituksia 49,0 prosenttia, osakesijoituksia 43,1 pro­senttia ja muita sijoituksia 7,5 prosenttia.

VERin sijoitussalkun omaisuuslajeista parhaiten tuottivat pääomarahastosijoitukset, 18,6 prosenttia. Suurista omaisuuslajeista noteerattujen osakkeiden tuotto oli 10,3 prosenttia ja likvidien korkosijoitusten 0,2 prosenttia.

  • Kaikkien VERin omaisuuslajien tuotto vuonna 2015 oli positiivinen huomattavan ailahtelevista markkinoista huolimatta. Erityisesti osakkeiden sekä pääoma-, infrastruktuuri-, kiinteistö- ja private credit –rahastojen tuotot olivat hyviä. Yli viiden prosentin reaalituotto vahvistaa valtion eläkejärjestelmän rahoitusta, toteaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä.

Vuonna 2015 VER tuloutti yksivuotisen poikkeuslain mukaisesti ylimääräiset 500 miljoonaa euroa valtion budjetin katteeksi, mikä pienensi VERin sijoitusomaisuuden kasvua.

Tulostiedote vuodelta 2015 julkaistaan 29.2.2016.

Lisätietoja antaa:

VER:n toimitusjohtaja Timo Viherkenttä puh (09) 2515 7010

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 17,9 miljardia euroa vuoden 2015 lopussa.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.