Valtion Eläkerahasto merkittävällä sijoituksella uuteen tuulivoimayhtiöön

Julkaistu 29.4.2019 klo 11.50


Valtion Eläkerahasto on yhdessä Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon ja Eläkevakuutusyhtiö Veritaksen kanssa omistajana uudessa Exilion Tuuli Ky -yhtiössä, joka sijoittaa tuulivoimaan ja uusiutuvaan energiaan. Yhtiö omistaa kolme Suomessa toimivaa tuulivoimapuistoa ja etsii aktiivisesti uusia tuulivoima- ja uusiutuvan energian sijoituskohteita Suomesta.

”VER näkee kotimaisen uusiutuvan energian houkuttelevana pitkän aikavälin sijoituskohteena sen tarjoaman ennustettavan kassavirtatuoton ja hajautushyödyn takia. Kyseessä on sijoitus kestävään kehitykseen ja puhtaaseen energiantuotantoon, mikä palvelee hyvin VERin tavoitteita myös vastuullisuusnäkökulmasta”, salkunhoitaja Jussi Häkkinen Valtion Eläkerahastosta toteaa.

Lisätietoja uudesta yhtiöstä Exilion Tuuli Ky:n tiedotteesta.