Valtion Eläkerahasto lisännyt sijoituksia yritystodistusmarkkinoille

Julkaistu 19.3.2020 klo 15.29


Valtion Eläkerahasto (VER) on käynnistänyt lisäsijoitukset yritystodistusmarkkinoille. Yritystodistusten määrää lisätään enintään miljardiin euroon markkinatilanteesta riippuen. Sijoitukset suunnataan jatkossakin vähäisen luottoriskin omaavien yhtiöiden velkapapereihin ja ne tehdään markkinaehtoisesti.

  • VER on aloittanut lisäsijoitukset yritystodistuksiin Suomessa. Maaliskuun puolessa välissä yritystodistussijoituksia on noin 150 miljoonaa euroa. Yritystodistusten määrää lisätään enintään miljardiin euroon markkinatilanteesta riippuen. Lisäsijoitukset ajoittuvat asteittain lähikuukausien ajalle, kertoo toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

Valtion Eläkerahaston sijoitussalkun kokonaismäärä oli vuoden 2019 lopussa 20,6 mrd euroa, josta korkosijoitusten osuus oli 7,7 miljardia euroa.

Yritystodistukset ovat yritysten liikkeelle laskemia alle vuoden mittaisia velkapapereita. Viimeisen vuoden aikana yritystodistusmarkkinan koko Suomessa on vaihdellut vajaan neljän ja vajaan kuuden miljardin euron välillä. VERin suunnittelema sijoitusten enimmäismäärä vastaa toteutuessaan noin 17 - 25 prosenttia tämän hetkisestä kokonaismarkkinasta.

Valtio julkisti yritysrahoitusta edistäviä toimenpiteitä maanantaina 16.3.2020. VERin sijoitusten lisääminen yritystodistusmarkkinoille on osa tätä kokonaisuutta.

 

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio. VERin tehtävänä on hoitaa sille uskottua varallisuutta pitkäjänteisesti ja huolehtia sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä sijoitusten asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta.

www.ver.fi

Lisätietoja antaa:

VERin toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, etunimi.sukunimi@ver.fi, puh +358 295 201 210.