Vastuullinen sijoitustoiminta VERissä

22.12.2017 klo 14.52 Anna Varpula

VER on pitkäaikainen sijoittaja, joka sijoittaa vastuullisesti, turvaavasti ja tuottavasti. Sijoituksia hallinnoidaan neljässä eri tiimissä: korkosijoitukset, osakesijoitukset, positionhallinta sekä vaihtoehtoiset sijoitukset.

Sijoitustoiminnan vastuullisuus huomioidaan kaikissa sijoitusluokissa. Eläkesijoittajana VER pyrkii välttämään pitkän aikavälin ESG-riskejä* sekä hyödyntämään näiden tuottomahdollisuuksia. Nämä eivät välttämättä realisoidu lyhyellä aikavälillä. Erilaisissa tutkimuksissa on osoitettu, että vastuullisuus turvaa sijoitusten pitkän aikavälin tuottoja. Toisaalta tiettyjen toimialojen poissulkeminen johtaa valintoihin, joissa sijoitusuniversumi kapenee ja tuotto voi tällöin myös kärsiä.

Myös indeksisijoittajan on mahdollista integroida vastuullisuus osaksi sijoittamista. Indeksisijoittajat ovat pitkäaikaisia sijoittajia eivätkä voi poistaa yhtiöitä sijoitussalkustaan niin kauan kuin ne ovat indeksissä mukana. Siksi juuri heillä on intressi saada ESG - ja muut asiat- toimimaan sijoituskohteissaan. Moni toimija soveltaakin samaa ESG-strategiaa sekä aktiivisiin että passiivisiin sijoituksiin.

VERin kaltaiselle toimijalle vastuullisuuden integrointi osaksi sijoitustoimintaa ei tarkoita tuottotavoitteista luopumista. Tämä ei edes ole mahdollista; VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen.

(*Environmental, Social, Governance. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallinnointitavan huomioonottava sijoittaminen.)

Anna kuva pieni.jpg

Kirjoittaja on vastuullisen sijoittamisen asiantuntija VERissä.

Tagit: