VER panostaa vastuulliseen sijoittamiseen

31.10.2019 klo 13.35 Jussi Häkkinen

Vastuullisuus on yhä tärkeämpi kriteeri sijoituskohteita valittaessa. Vastuullinen sijoittaminen vaatii uudenlaista osaamista ja asennetta, mutta sen tehokas toteutus tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden ylituoton tekemiselle pitkällä aikavälillä.

VER on pitkäaikainen sijoittaja ja vastuullinen sijoittaminen on oleellinen osa VERin sijoitustoimintaa. VERin perustehtävän pitkä aikajänne valtiollisena toimijana ja tarve tulevaisuuden tuottoihin vaativat sijoituspäätöksiin liittyvien pitkän aikavälin riskien ja mahdollisuuksien ymmärtämistä.

Sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät ESG-kriteerit ovat olennainen osa pitkän tähtäimen riskien ja mahdollisuuksien tarkastelua. VERissä vastuullisen sijoittamisen tavoite on kaksijakoinen: tavoitteena on yhtäältä vähentää ESG-liitännäisiä riskejä sijoitustoiminnassa sekä toisaalta tunnistaa vastuullisesta toiminnasta hyötyvät sijoituskohteet ja niiden tuottomahdollisuudet. Tämän lisäksi eettiset tekijät voivat yltää myös perinteisen tuotto/riskitarkastelun ulkopuolelle.

On olemassa yhä enemmän tutkimusnäyttöä, jonka mukaan ESG-näkökulmasta paremmat sijoituskohteet ovat sitä myös pitkän aikavälin sijoitustulosten näkökulmasta. Keskeistä vastuullisessa sijoittamisessa on ESG-informaation integroiminen sijoitusprosesseihin ja -päätöksiin. VER pyrkii jatkuvasti tehostamaan ESG-näkökulman integrointia sekä itse hoitamaansa että ulkoistettuun sijoitusomaisuuteen. ESG-integraation lisäksi VERin käyttämiä vastuullisen sijoittamisen menetelmiä ovat toimialaperusteinen poissulkeminen, aktiivinen omistajuus ja normipohjainen seulonta.

VERin vastuullisen sijoittamisen lähitulevaisuuden kehityssuuntia on muun muassa suoran osakesalkun hiilijalanjäljen alentaminen sekä hiilijalanjäljen seurannan laajentaminen myös yrityslainasijoituksiin. VER tutkii myös mahdollisuutta vaihtaa osan osakesalkkujensa vertailuindekseistä ESG-indekseihin ja pyrkii pitkällä aikavälillä lisäämään kestävän kehityksen ratkaisujen osuutta sijoitussalkussaan. Toimenpiteet pohjautuvat VERin uskoon siitä, että ESG-näkökulmasta paremmat sijoituskohteet ovat sitä myös pitkän aikavälin sijoitustuotolla mitattuna.

VER on organisoitunut uudelleen vastuullisen sijoittamisen ympärille vuoden 2019 aikana. VERin vastuullisen sijoittamisen asiantuntija työskentelee tätä nykyä suoraan salkunhoidon yhteydessä toimien itsekin salkunhoitajana. Tämä antaa hyvät edellytykset vastuullisuusnäkökulman tehokkaaseen hyödyntämiseen päivittäisessä sijoitustoiminnassa. Lisäksi VER on uudistanut sijoitustoiminnan vastuullisuusperiaatteensa loppuvuodesta 2019.
 

JH.jpg

Salkunhoitaja, Vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Jussi Häkkinen on työskennellyt VERissä kahdeksan vuotta. ”ESG-tiedon yhdistäminen perinteiseen sijoitusanalyysiin on modernin sijoittajan menestysresepti.” Häkkinen toteaa.


Tagit: