Lakimiehenä Valtion Eläkerahastossa

19.6.2017 klo 15.22 Minna Kuusisto

Lakiasioita hoitaa VERissä kaksi juristia. Lakiasiainjohtaja Tiina Tarma toimii lisäksi talouden ja hallinnon esimiehenä. Lakimies Loviisa Härö aloitti työt VERissä kaksi vuotta sitten. VERissä Loviisaa kiehtoi halu siirtyä aiempaa laaja-alaisempiin tehtäviin, saada käytännön kokemusta muun muassa compliance-liitännäisistä tehtävistä ja päästä työskentelemään aidosti kansainvälisessä ympäristössä.

Monipuoliset tehtävät tekevät työstä mielenkiintoista

Lakimiehen työnkuva 19 miljardin eläkerahastossa on laaja. VERissä lakimiehen tehtäviin kuuluu paljon sijoitussopimuksiin liittyvää juridiikkaa. Sopimusneuvottelut ovat usein vaativia: sopimukset ovat laajoja ja toisella puolella ovat monesti kansainvälisten rahastomanagerien tai pankkien juristit ja joskus laajat lakiasiainosastot.

Sopimusneuvotteluiden lisäksi kiinteänä osana työnkuvaa on myös regulaatioseuranta, julkiset hankinnat ja yleishallintoon liittyvät toimeksiannot. Yksi lakimiehen keskeisistä tehtävistä on compliance-asioiden hallinnointi ja kehittäminen yhdessä muiden sisäisten toimintojen ja yksiköiden kanssa.

Jokapäiväiseen työhön kuuluu tärkeänä osana tiivis yhteistyö salkunhoidon kanssa ja heidän auttaminen mitä erilaisimmissa oikeudellisissa kysymyksissä. VERin kaltaisessa pienessä organisaatiossa yhteistyötä tehdään kaikkien kanssa, mutta lakimiehen työssä painottuvat vaihtoehtoiset sijoitukset, erityisesti epälikvidit rahastot.

VERin rahastovalikoiman monipuolistuminen on näkynyt myös Loviisan työssä. ”VER tekee aiempaa enemmän esimerkiksi infra- ja private credit-sijoituksia, vaikka toki myös perinteiset private equity -sijoitukset ovat edelleen isossa roolissa”, hän kertoo.
 

P6166336 2 pieni.jpg
Lakimies Loviisa Häröä kiinnostavat VERissä erityisesti laaja-alaiset tehtävät ja kansainvälinen työmpäristö. (Kuva: Minna Kuusisto.)
 

Muuttuva työympäristö pitää oppimiskäyrän jyrkkänä

Sääntelyn määrä lisääntyy jatkuvasti ja sitä uudistetaan kovaa vauhtia etenkin sijoitus- ja finanssialalla. Loviisan mukaan on selvää, että sillä on suuri vaikutus kaikkiin alan toimijoihin tai alaa lähellä toimiviin tahoihin: ”Tällä alalla on erityisen tärkeää pysyä ajan tasalla alati muuttuvasta sääntelystä ja toisaalta ymmärtää liiketoiminnan tarpeet. Tämä vaatii jatkuvaa valppautta ja tiivistä yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa”.

Lakimiehen työssä Loviisa kertoo sääntelyn näkyvän siten, että sääntelyn seuranta ja muutosten vaikutusten arviointi ja implementointi on jatkuvasti suuremmassa roolissa. Kun jonkinlaisia muutoksia sääntelyyn on koko ajan tulossa, ei aika käy pitkäksi. ”On välttämätöntä pyrkiä koko ajan analysoimaan uutta sääntelyä ja sen vaikutuksia ja toisaalta myös arvioimaan juuri meille parhaat käytännöt”, hän kertoo.

Sääntelyn osalta VERissä seurataan tällä hetkellä mielenkiinnolla muun muassa tulevaa MIFID II -sääntelyä ja sen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia alan toimintatapoihin. Myös eläkejärjestelmään liittyvät muutokset ovat hyvin kiinnostavia ja niiden vaikutus jää nähtäväksi. ”Kaiken kaikkiaan on kiehtovaa kun toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Oppimiskäyrä pysyy jyrkkänä”, Loviisa toteaa.

 

Tagit: