Nobelistin alfa

Valtion Eläkerahasto sai arvostetun luennoitsijan vieraakseen, kun Nobel-palkittu professori Robert C. Merton luennoi Mikonkadulla. Esityksen aiheena olivat ylituoton lähteet ja globaali hajautus eläkerahastojen sijoitustoiminnassa. Siinä missä globaalia hajautusta pidetään usein akateemisessa maailmassa ainoana ilmaisen ylituoton lähteenä, toi professori Merton esityksessään esille moniulotteisen ylituoton lähteitä. Hänen mukaansa moniulotteiset riskit, jotka sisältävät empiirisesti tunnistettavia riskipreemioita, kuten pienyhtiö- ja arvo-preemiot, ovat näitä lähteitä. Professori Merton myös painotti, että sijoitusstrategiaa tehtäessä on otettava huomioon kunkin eläkerahaston tavoitteen mukainen riskitön vaihtoehto. Monen akateemisen meriitin lisäksi professori Merton toimii VERin yhteistyökumppanin Dimensional Fund Advisorsin vakituisena tutkijana.

1st choice - Enviromental_CR (002).JPG

Robert C. Merton