Neljännesvuosisata Valtion Eläkerahastoa

Valtion Eläkerahasto perustettiin vuonna 1990 tasaamaan valtion kasvavia eläkemenoja. Eläkemenojen suurin kustannushuippu on kuitenkin vielä edessä, joten Valtion Eläkerahasto on tulevina vuosina yhä suuremmassa roolissa kantamassa vastuuta Suomen kestävästä taloudesta.