Vi söker en placeringsjurist för ett tidsbundet tjänsteförhållande som omfattar ett år

Finlands största institutionella placerare. VER är en fond som står utanför statsbudgeten och placerar medel för att förbereda sig för framtida pensionsutbetalningar.

 

VER:s medel har placerats globalt i olika typer av instrument. Placeringsjuristens centrala uppgift är att delta i beredningen av placeringsbeslut och avtal tillsammans med direktören för juridiska ärenden. I uppgifterna ingår även utredning och skötsel av andra varierande juridiska frågor. Placeringsjuristen är insatt i bland annat värdepappersrätt samt utvecklingen av internationell och inhemsk lagstiftning som gäller ansvarsfull placeringsverksamhet.

                     

För framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätts:

  • högre slutexamen inom juridik

  • minst några års arbetserfarenhet, helst med anknytning till avtalsrätt, placeringsverksamhet eller kapitalmarknaden i övrigt

  • den språkkunskap som krävs i tjänsten och goda kunskaper i engelska

  • ansvarsfullhet, samarbetsförmåga och initiativkraft

  • vilja och förmåga att lära dig nytt i en föränderlig verksamhetsmiljö

 

Vi erbjuder dig ett utmanande och intressant arbete, en utsiktsplats över placeringsbranschen på det internationella planet samt goda möjligheter att upprätthålla och utveckla din yrkesskicklighet. Vi har en personal på 25 personer och vårt kontor ligger i Helsingfors kärncentrum.

Uppgiften är ett tidsbundet vikariat som börjar i juni 2019 eller enligt överenskommelse.

Mer information om tjänsten ges av Tiina Tarma, direktör för juridiska ärenden, tfn 0295 201 224, säkrast anträffbar 18.3 kl. 14.30 - 15.30 och 20.3 kl. 10 - 11.

Med den sökandes samtycke görs en säkerhetsutredning av den person som väljs (Säkerhetsutredningslagen 726/2014). Prövotiden är 4 månader. Skicka din ansökan med löneanspråk senast 29.3.2019 kl. 16.00 till adressen rekrytointi@ver.fi. Genom att söka tjänsten godkänner du elektroniska delgivningar med anknytning till ärendet.