Principer för ägarstyrning

Styrelsen för statens pensionsfond har fastställat principer för hur statens pensionsfonds rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas.

Principer för ägarstyrning