Vi söker en portföljförvaltare

Publicerad 10-02-2020 kl. 10.02


Din huvudsakliga uppgift är att ansvara för beredningen av nya infrastrukturplaceringar och förvalta befintliga infrastrukturplaceringar. Största delen av placeringarna i portföljen är i fondform. Din uppgift är dessutom att efter behov delta i förvaltningen av övriga illikvida placeringar och i valet av nya fonder. Din uppgiftsbeskrivning omfattar också delaktighet i den strategiska planeringen av illikvida placeringar.

För närvarande har VER:s placeringar i infrastrukturfonder ett marknadsvärde på cirka 400 miljoner euro och direkta placeringar har gjorts i tre bolag. Majoriteten av placeringarna i portföljen är i europeiska fonder, men kapital har också utfästs i fonder som placerar i Nordamerika.

Detta förväntar vi oss av den sökande:

  • lämplig högre högskoleexamen,
  • god kännedom om placeringsverksamhet; erfarenhet av illikvida placeringar och i synnerhet infrastrukturplaceringar är en fördel,
  • den språkkunskap som krävs i tjänsten och goda kunskaper i engelska,
  • förmåga att tänka analytiskt och fatta självständiga beslut och
  • ansvarsfullhet, samarbetsförmåga och initiativkraft.

Vi erbjuder dig ett utmanande och intressant arbete, en utsiktsplats över placeringsbranschen på det internationella planet samt goda möjligheter att upprätthålla och utveckla din yrkesskicklighet. Vi har en personal på 24 personer och våra lokaler ligger i Helsingfors kärncentrum.

Tjänsten som portföljförvaltare är en fast tjänst. Inledningstidpunkten avtalas separat.

Mer information om tjänsten fås av placeringsdirektör Maarit Säynevirta, tfn 0295 201 227, säkrast anträffbar 14.2 kl. 13–15 och 25.2 kl. 10–12.

Med den sökandes samtycke görs en säkerhetsutredning av den person som väljs (Säkerhetsutredningslagen 726/2014) och personens kreditupplysningar utreds. Prövotiden är 6 månader. Skicka din ansökan med löneanspråk senast 2.3.2020 kl. 16.00 till adressen rekrytointi@ver.fi. Genom att söka uppgiften godkänner du elektroniska delgivningar med anknytning till ärendet.