Vi söker en portföljförvaltare

Statens Pensionsfond (VER) har en placeringsportfölj på drygt 19 miljarder euro och är därmed en av Finlands största institutionella placerare. VER är en fond som står utanför statsbudgeten och placerar medel för att förbereda sig för framtida pensionsutbetalningar.
 

Portföljförvaltaren deltar i planeringen och genomförandet av derivatstrategier som en del av positionsförvaltningsteamet. I uppgifterna ingår bland annat kalkylering med anknytning till valutaskydd samt handel med derivat. Portföljförvaltaren deltar också i utvärderingen, planeringen och genomförandet av nya diversifieringsstrategier. I uppgiften ingår även underhåll av system och filer som används inom positionsförvaltningen samt utveckling av nya tillvägagångssätt. Portföljförvaltaren deltar dessutom i analysuppgifter som gäller VER:s hela portfölj.
 

Detta förväntar vi oss av den sökande:

  • lämplig högre högskoleutbildning,
  • god kännedom om finansieringsteori och derivatinstrument samt praktisk erfarenhet av derivatverksamhet,
  • starka matematiska och datatekniska färdigheter,
  • den språkkunskap som krävs i tjänsten och goda kunskaper i engelska,
  • förmåga att tänka analytiskt och fatta självständiga beslut,
  • ansvarsfullhet, samarbetsförmåga och initiativkraft,
  • vilja och förmåga att lära sig nytt i en föränderlig verksamhetsmiljö. 


Vi erbjuder dig ett utmanande och intressant arbete, en utsiktsplats över placeringsbranschen på det internationella planet samt goda möjligheter att upprätthålla och utveckla din yrkesskicklighet. Vi har en personal på 25 personer och våra lokaler ligger i Helsingfors kärncentrum.

Tjänsten som portföljförvaltare är en fast tjänst och tillsätts i augusti 2019 eller enligt avtal.

Mer information om tjänsten fås av placeringsdirektör Sami Lahtinen, tfn 0295 201 225, säkrast anträffbar 16.5 kl. 10–11.30 och 20.5 kl. 10–11.30.

Med den sökandes samtycke görs en säkerhetsutredning av den person som väljs (Säkerhetsutredningslagen 726/2014) och personens kreditupplysningar utreds. Prövotiden är 6 månader. Skicka din ansökan med löneanspråk senast 22.5.2019 kl. 16.00 till adressen rekrytointi@ver.fi. Genom att söka uppgiften godkänner du elektroniska delgivningar med anknytning till ärendet.