Vi söker en placeringsjurist för ett tidsbundet tjänsteförhållande

Publicerad 22-05-2023 kl. 10.09


VER:s medel har placerats globalt i olika typer av instrument. Din huvudsakliga uppgift är att delta i beredningen av placeringsbeslut och avtal. Till dina centrala uppgifter hör att assistera direktören för juridiska ärenden i styrelse- och utskottsarbetet samt delta i genomförandet av offentliga upphandlingar. Du följer utvecklingen av den internationella och inhemska lagstiftningen med anknytning till VER:s verksamhet. Dessutom deltar du i skötseln av övriga juridiska ärenden.                 

Detta förväntar vi oss av den sökande:

  • högre slutexamen inom juridik
  • minst några års arbetserfarenhet, helst med anknytning till avtalsrätt, placeringsverksamhet eller kapitalmarknaden i övrigt
  • erfarenhet av offentliga upphandlingar
  • den språkkunskap som krävs i tjänsten samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska
  • förmåga att tänka analytiskt, interaktions- och samarbetsfärdigheter, ett självständigt och ansvarstagande arbetssätt
  • ett systematiskt och lösningsorienterat arbetssätt samt noggrannhet och organisationsförmåga

Följande betraktas som merit:

  • erfarenhet av avtal med anknytning till internationella illikvida fonder samt ISDA-avtal 

Vi erbjuder dig ett utmanande och intressant arbete, en utsiktsplats över placeringsbranschen på det internationella planet samt goda möjligheter att upprätthålla och utveckla din yrkesskicklighet. Vi har en personal på 28 personer och våra lokaler ligger i Helsingfors kärncentrum.

Det tidsbundna tjänsteförhållandet varar i cirka ett år från och med 1.9.2023.

Mer information om tjänsten ges av Tiina Tarma, direktör för juridiska ärenden, tfn 0295 201 224, säkrast anträffbar 26.5 kl. 11–12 och 30.5 kl. 10–11.

Med den sökandes samtycke görs en säkerhetsutredning av den person som väljs (Säkerhetsutredningslagen 726/2014) och personens kreditupplysningar utreds. Prövotiden är 4 månader. Skicka din ansökan med löneanspråk senast 5.6.2023 kl. 11.00 till adressen rekrytointi@ver.fi. Vi behandlar ansökningar redan under ansökningstiden. Genom att söka uppgiften godkänner du elektroniska delgivningar med anknytning till ärendet.