Vi söker en analytiker för ett tidsbundet tjänsteförhållande

Publicerad 05-11-2020 kl. 9.47

Din uppgift är att bistå portföljförvaltarna av illikvida placeringar i valet av placeringsobjekt samt delta i förvaltningen av den befintliga portföljen. Dessutom deltar du i utvecklingen av bl.a. rapporteringen och analysen av placeringar.

Till VER:s illikvida placeringar räknas placeringar i kapital-, fastighets-, infrastruktur- och private credit-fonder samt onoterade företag. I slutet av september 2020 var portföljens marknadsvärde 2,7 md euro.                 

Detta förväntar vi oss av den sökande:

  • lämpliga högskolestudier – du kan vara i början av din karriär eller i slutskedet av dina studier
  • den språkkunskap som krävs i tjänsten samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska
  • ansvarsfullhet, samarbetsförmåga och initiativkraft

Kunskap om illikvida placeringskategorier och arbetserfarenhet inom finansieringssektorn räknas också som merit.

Vi erbjuder dig ett utmanande och intressant arbete, en utsiktsplats över placeringsbranschen på det internationella planet samt goda möjligheter att upprätthålla och utveckla din yrkesskicklighet. Vi har en personal på 26 personer och våra lokaler ligger i Helsingfors kärncentrum.

Uppgiften är ett tidsbundet moderskaps- och föräldraledighetsvikariat på cirka ett år som börjar 18.1.2021 eller enligt överenskommelse.

Mer information om tjänsteförhållandet fås av placeringsdirektör Maarit Säynevirta, tfn 0295 201 227, säkrast anträffbar 10.11 kl. 9:30–11:00 och 18.11 kl. 13:00– 15:00.

Med den sökandes samtycke görs en säkerhetsutredning av den person som väljs (Säkerhetsutredningslagen 726/2014) och personens kreditupplysningar utreds. Prövotiden är 4 månader. Skicka din ansökan med löneanspråk senast 30.11.2020 kl. 16.00 till adressen rekrytointi@ver.fi. Genom att söka uppgiften godkänner du elektroniska delgivningar med anknytning till ärendet.