Utnämning 1.2.2012

Publicerad 01-02-2012 kl. 9.00

Tradenom Jaana Lehtinen har utnämnts till Middle Office-specialist vid Statens Pensionsfond (VER) fr.o.m 1.2.2012.