Timo Löyttyniemi utnämnd till vice ordförande för EU:s gemensamma resolutionsnämnd

Publicerad 19-12-2014 kl. 9.00

Pressmeddelande 19.12.2014

Timo Löyttyniemi utnämnd till vice ordförande för EU:s gemensamma resolutionsnämnd

Verkställande direktören för Statens Pensionsfond Timo Löyttyniemi har utnämnts till vice ordförande för EU:s gemensamma resolutionsnämnd.

EU:s gemensamma resolutionsnämnd är en viktig del av Europas bankunion. Dess uppgift är att hjälpa med upprätthållandet av stabiliteten på finansmarknaderna. Den deltar i beslut som fattas av banker som stöter på problem. Till vice ordförandens uppgifter hör bland annat att leda enheten som ansvarar för förvaltningen av den gemensamma resolutionsfonden (Single Resolution Fund). I fonden samlas medel av banker på uppskattningsvis 55 miljarder euro under en åtta års period från den 1 januari 2016.

Uppdraget börjar senast den 1 mars 2015 och det är en för fem år tidsbunden (non-renewable) tjänst.

Europeiska kommissionens meddelande om saken:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2784_en.htm?locale=en

För ytterligare information kontakta:

VER:s VD Timo Löyttyniemi, tfn: (09) 2515 7010 eller 050 336 2094

Statens Pensionsfond (VER), grundad år 1990, är en fond som står utanför statsbudgeten. Med denna fond bereder sig staten på finansieringen av de framtida pensionerna och jämnar ut pensionsutgifterna. VER är en placeringsorganisation som svarar för en professionell placering av statens pensionstillgångar. I slutet av september 2014 hade VER:s placeringsportfölj ett marknadsvärde på 17,4 miljarder euro.

www.ver.fi