Statens Pensionsfonds placeringar avkastade 1,1 procent

Publicerad 20-10-2015 kl. 11.44

 

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1–30.9.2015 var 1,1 procent.

VER:s genomsnittliga årsavkastning är 4,4 procent räknat på tio år och 5,3 procent räknat på fem år.

I slutet av september bestod VER:s placeringar till 50,8 procent av ränteplaceringar, till 41,7 procent av aktieplaceringar och till 7,5 procent av övriga placeringar.

Under årets tre första kvartal kom den bästa avkastningen från kapitalfondsplaceringar (15,8 %) och onoterade aktier (7,2 %). Avkastningen på noterade aktier var 2,0 procent och avkastningen på likvida ränteplaceringar -0,3 procent.

  • De tre första kvartalen av placeringsåret var kraftigt tudelade. Året började bra, men i april började aktiekurserna dala och nedgången fortsatte i osäker stämning ända fram till slutet av september. Kurserna sjönk allra kraftigast i augusti, då rädslan för att den ekonomiska utvecklingen i Kina skall stagnera fick placerarna att fly framför allt från tillväxtländernas marknader, konstaterar verkställande direktör Timo Viherkenttä.
     
  • Efter rapportperioden, i början av årets sista kvartal, pekade aktiekurserna däremot till största delen uppåt. För en långsiktig placerare som Statens Pensionsfond skapar stora kurssvängningar också möjligheter. I början av året sålde VER ganska stora mängder aktier, men efter kursnedgången i slutet av sommaren har vi satsat mer på förvärv, berättar Viherkenttä.  

VER är förpliktad att under år 2015 göra en extra överföring på 500 miljoner euro till statsbudgeten. Med anledning av detta hade VER:s placeringar ett lägre marknadsvärde i slutet av september än vid årets början. Marknadsvärdet av fondens placeringar uppgick i slutet av september till 17,4 miljarder euro (17,6 miljarder euro 31.12.2014). Pensionsavgiftsintäkterna uppgick till cirka 1 252 miljoner euro under perioden januari-september, och sammanlagt 1 705 miljoner euro överfördes till statsbudgeten.

Relativt sett har man genom fonderingen förberett sig i mindre grad på statens pensionsansvar jämfört med de framtida pensionerna inom den privata sektorn och kommunerna. I slutet av 2014 uppgick statens pensionsansvar till 95,4 miljarder euro och fonderingsgraden till 18 procent. Enligt lagen om statens pensionsfond ska fonden utökas tills dess värde motsvarar 25 procent av statens pensionsansvar.

Närmare information:

VER:s delårsrapport kan läsas här.

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta verkställande direktör Timo Viherkenttä tfn: (09) 2515 7010

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 17,4 miljarder euro i slutet av september 2015.

Alla siffror som anges i detta meddelande är preliminära och oreviderade.