Statens Pensionsfond (VER) valdes till den bästa pensionsfonden i Finland.

Publicerad 03-12-2013 kl. 9.00

PRESSMEDDELANDE 25.11.2013

Statens Pensionsfond (VER) valdes till den bästa pensionsfonden i Finland.

Statens Pensionsfond (VER) belönades för den bästa pensionsplaceringsverksamheten i Finland. Statens Pensionsfond (VER) tog första plats i Finlands landskategori i en tävling som ordnades av tidskriften Investment and Pension Europe (IPE). VER har belönats som Finlands bästa tre gånger.

Enligt juryn gick vinsten till VER tack vare dess utmärkta strategi på lång sikt i kombination med dynamiska kortfristiga förändringar i placeringsportföljen. VER har utvecklat sin placeringsstrategi och sitt verksamhetssätt och var den första pensionsplaceraren i Finland att offentliggöra sina placeriringsupptattningar (VER Investment Beliefs). Juryn tog också i beaktande den fortgående utvecklingen av VER:s ränteportföljsstrategi samt portföljens diversifiering före och under eurokrisen. Även utvecklingen av portföljen för övriga placeringar beaktades i synnerhet för Private Credit-placeringarnas del.

I tävlingen som ordnades av tidskriften Investment and Pensions Europe (IPE) deltog flera pensionsfonder från olika håll i Europa. Detta var i ordning när det trettonde året IPE ordnade en tävling inom branschen. Pension Protection Fund från Storbritannien valdes till den bästa pensionsfonden i Europa och samtidigt till den bästa offentliga pensionsfonden.

Den nominella avkastningen för VER:s placringar har under de senaste tio åren uppgått i genomsnitt till 5,7 procent och den reella avkastningen till 3,9 procent.

Statens Pensionsfond

För ytterligare information kontakta:
VER:s verkställande direktör Timo Löyttyniemi, tfn (09) 2515 7010, mobiltelefon 050 336 2094

Statens Pensionsfond (VER), grundad år 1990, är en fond som står utanför statsbudgeten. Med denna fond bereder sig staten på finansieringen av de framtida pensionerna och jämnar ut pensionsutgifterna. VER är en placeringsorganisation. VER har i uppgift att på lång sikt förvalta den förmögenhet som anförtrotts fonden, att sörja för att medlen placeras säkert och lönsamt i objekt som kan omvandlas till pengar samt att placeringarna på ett ändamålsenligt sätt är mångsidiga och diversifierade.