Sijoitustoiminnan riippumattomuus ja eettisyys

VERin eturistiriitatilanteita koskevat toimintaperiaatteet edistävät yhdenmukaista käytäntöä riippumattomuuden ja julkisen luotettavuuden varmistamiseksi VERin toiminnassa.

Sijoitusorganisaationa VERillä on tarkat ohjeet arvopaperikauppojen suhteen. VERin sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeet täydentävät lakien ja viranomaismääräysten ohjeita. Sisäpiiri- ja kaupankäyntisäännöt sääntelevät muun muassa VERin työntekijöiden arvopaperiomistuksia sekä kaupankäyntiä.

Sisäpiirirekisteri

VER ylläpitää valtion eläkerahastosta annetun lain mukaista julkista rekisteriä VERin sisäpiiristä ja sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden arvopaperiomistuksista. Sisäpiirirekisteriä ylläpidetään Euroclear Oy:n Extranet-palvelussa.

VERin sisäpiirirekisteri on nähtävillä Euroclearin asiakaspalvelupisteessä.

Omistajapolitiikka

VER on itsenäinen portfoliosijoittaja, joka sijoittaa pitkällä aikavälillä ja on merkittävä omistaja useissa suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä. Omistajapolitiikkalinjaukset koskevat pääasiassa osakesijoittajan roolia, mutta ne kattavat myös velka- ja rahastosijoittajan näkökulmat.

Omistajapolitiikka sisältää myös VERin keskeiset corporate governance -linjaukset. Omistajapolitiikan avulla VER pyrkii osaltaan edistämään tavoitteitaan erityisesti niissä yhtiöissä, joissa omistus on merkittävä.