Sijoitustiimit

Likvidit korkosijoitukset

Suorien korkosijoitusten osuus koko likvidistä korkosalkusta oli vuoden 2017 lopussa noin 59,0 prosenttia. Vuoden päättyessä suoria korkosijoituksia oli 271 sitoumuksessa ja rahasto-osuuksia 42 rahastossa.

Tiimiä johtaa korkosijoitusjohtaja Mikko Räsänen. Hänen vastuullaan ovat makronäkemys korkosijoituksiin ja rahamarkkinasijoitukset.

Apulaisjohtaja Antti Huotarin vastuulla ovat korkorahastosijoitukset.

Salkunhoitaja Simo Matilainen vastaa suorista investment grade ja high yield -yrityslainoista.

Salkunhoitaja Ilkka Rinne vastaa sijoituksista sekä kehittyneiden että kehittyvien maiden valtion- ja julkisyhteisöjen lainoihin.

R1_MG_0027 muokattu.jpg

Antti Huotari, Mikko Räsänen, Simo Matilainen, Ilkka Rinne

 

Noteeratut osakesijoitukset

Vuonna 2017 suorien sijoitusten osuus oli 28,5 prosenttia ja 71,5 prosenttia oli sijoitettu rahastojen kautta. Vuoden päättyessä suoria sijoituksia oli 103 yhtiössä ja rahasto-osuuksia 59 eri rahastossa.

Tiimiä johtaa osakesijoitusjohtaja Jan Lundberg.

Seniorisalkunhoitaja Esa Artimo vastaa suomalaisista ja eurooppalaisista suorista osakesijoituksista.

Seniorisalkunhoitaja Niklas Rosenqvist vastaa sijoituksista pohjoismaalaisiin osakkeisiin.

Seniorisalkunhoitaja Kai Ylikankaan vastuulla ovat sijoitukset listattuihin rahastoihin (ETF) sekä muihin osakerahastoihin.

R2_MG_0040P.jpg

Kai Ylikangas, Niklas Rosenqvist, Esa Artimo, Jan Lundberg

 

Epälikvidit sijoitukset

Epälikvidien sijoitusten tiimi vastaa VERin vaihtoehtoisista sijoituksista. Sijoituksia on tehty kiinteistö-, pääoma-, infrastruktuuri- ja private credit -rahastoihin sekä joihinkin suoriin listaamattomiin yhtiöihin. VERin allokaatiossa osa näistä sijoituksista luetaan korkosijoituksiin, osa osakesijoituksiin ja osa muihin sijoituksiin. 

Tiimiä johtaa sijoitusjohtaja Maarit Säynevirta, jonka vastuulla on osa pääoma- ja private credit -rahastoista.

Seniorisalkunhoitaja Johannes Edgren vastaa kiinteistösijoituksista.

Salkunhoitaja Jussi Häkkisen vastuulla on infrastruktuurirahastot sekä osa pääoma- ja private credit -sijoituksista.

R1_MG_9923 muokattu.jpg

Jussi Häkkinen, Maarit Säynevirta, Johannes Edgren

 

Positionhallinta

Positionhallinnassa keskitytään johdannaisia käyttämällä säätelemään koko salkkua koskevia markkinariskejä. Markkinariskilajit ovat korko-, luotto-, osake- ja valuuttariski.

Positionhallinta keskittyy johdannaisia käyttämällä parantamaan sijoitusten hajautusta ja riskienhallintaa sekä nopeuttamaan taktisten allokaatiomuutosten tekemistä.

Hajauttavat sijoitukset koostuvat hedge-rahastoista sekä sekarahastoista. Hedge-rahastoihin lasketaan myös riskipreemiorahastot ja muut riskipreemiorakenteet.

Tiimiä johtaa sijoitusjohtaja Sami Lahtinen. Hänen vastuullaan on positionhallinta.

Kvantitatiivisen salkunhoitaja Juho Tirin vastuulla ovat johdannaisstrategiat.

Seniorisalkunhoitaja Antti Vartiaisen vastuulla ovat sijoitukset hedge-rahastoihin.

R1_MG_9983 muokattu.jpg

Juho Tiri, Sami Lahtinen, Antti Vartiainen