Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahasto perustettiin vuonna 1990 tasaamaan valtion eläkemenoja. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja eettinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

Vastuullinen sijoitustoiminta VERissä

22.12.2017 klo 14.52 Anna Varpula

VER on pitkäaikainen sijoittaja, joka sijoittaa vastuullisesti, turvaavasti ja tuottavasti. Sijoituksia hallinnoidaan neljässä eri tiimissä: korkosijoitukset, osakesijoitukset, positionhallinta sekä vaihtoehtoiset sijoitukset.

Sijoitustoiminnan vastuullisuus huomioidaan kaikissa sijoitusluokissa. Eläkesijoittajana VER pyrkii välttämään pitkän aikavälin ESG-riskejä* sekä hyödyntämään näiden tuottomahdollisuuksia. Nämä eivät välttämättä realisoidu lyhyellä aikavälillä. Erilaisissa tutkimuksissa on osoitettu, että vastuullisuus turvaa sijoitusten pitkän aikavälin tuottoja. Toisaalta tiettyjen toimialojen poissulkeminen johtaa valintoihin, joissa sijoitusuniversumi kapenee ja tuotto voi tällöin myös kärsiä.

Myös indeksisijoittajan on mahdollista integroida vastuullisuus osaksi sijoittamista. Indeksisijoittajat ovat pitkäaikaisia sijoittajia eivätkä voi poistaa yhtiöitä sijoitussalkustaan niin kauan kuin ne ovat indeksissä mukana. Siksi juuri heillä on intressi saada ESG - ja muut asiat- toimimaan sijoituskohteissaan. Moni toimija soveltaakin samaa ESG-strategiaa sekä aktiivisiin että passiivisiin sijoituksiin.

VERin kaltaiselle toimijalle vastuullisuuden integrointi osaksi sijoitustoimintaa ei tarkoita tuottotavoitteista luopumista. Tämä ei edes ole mahdollista; VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen.

(*Environmental, Social, Governance. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallinnointitavan huomioonottava sijoittaminen.)

Anna kuva pieni.jpg

Kirjoittaja on vastuullisen sijoittamisen asiantuntija VERissä.

Tagit:

Viimeisimmät merkinnät

Tagit

alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettipolitiikka budjettivaje compliance debt ceiling Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastointi eläkerahastot eläketulon verotus eläketurva Eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu epävarmuus ESG ETF Eurooppalaiset eläkejärjestelmät facebook FANG FED finanssipolitiikka foreign aid Google hajautus Hillary Clinton indeksikorotukset indeksisijoittaminen Italia juriidikka kansalaisaloite kansaneläke kasvunäkymät keskuspankki keskuspankkikorot kokonaisriski korkomarkkinat korkosijoitukset korkotuotot kurssinousu lakiasiat lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lisäeläkkeet maailmantalous maksukorotukset Marine Le Pen markkina-arvot markkinakehitys markkinaralli markkinavoimat matala korkotaso matalat korot Mercer NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy osakekurssi osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osakesalkku osaketuotot osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove passiivinen sijoittaminen pitkäaikainen sijoittaminen pitkän aikavälin sijoittaminen pitkän aikavälin tuotto pohjoismaat poliittiset riskit politiikka private credit private debt rahoitustasapaino reaalituotot reaalituotto regulaatio riskinkantokyky ruotsi S&P 500 sijoitukset sijoituspääomat sijoitusvuosi 2018 sopimusneuvottelut sosiaaliturva syntyvyys sääntely talous talouskehitys tasaeläke Test-Achats tulevaisuuden eläkkeet tulonjako tuotto tuotto-odotus tuottotavoite twitter työeläke työeläkeindeksi työttömyysturva uusi talous vaihtoehtoiset sijoitukset valtionlainat valtionvelka vanhuuseläke varautuminen vastuullinen sijoittaminen vastuullisuus velkakatto verojärjestelmä veronkevennykset verotus Yhdysvallat Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys