Hyviä ja huonoja uutisia

4.1.2019 klo 10.18 Timo Viherkenttä

Ensin hyvät uutiset:

Valtion Eläkerahaston ja monien muiden eläkesijoittajien toteutuneet kymmenvuotistuotot hypähtivät päättyneenä vuonna iloisesti ylöspäin.

Sitten huonot:

Nousu ei johtunut hyvistä tuotoista vuonna 2018 vaan vuoden 2008 putoamisesta ulos seurantajaksolta.

Itse asiassa ainakin VERissä vuoden 2018 tuotot (joita vielä lasketaan) olivat selvästi miinuksella ja huonoimmat sitten Lehman Brothers -vuoden 2008.

Kymmenvuotistuoton paranemisen nosto jutun kärkeen on tietysti lähinnä huonon sijoitusvuoden jälkeistä hirtehishuumoria, mutta ei ihan pelkästään. Tapanamme on muistuttaa, että eläkesijoittaminen on pitkän aikavälin asiaa. Tuottoja on siten syytä seurata pitemmillä aikaväleillä ja aika monesti käytetään juuri kymmenen vuoden periodia. Myös VERin ”omistaja” valtiovarainministeriö käyttää arvioinnissaan erityisesti kymmenen vuoden rullaavaa jaksoa.

Toki kymmenen vuotta on sinänsä mielivaltainen, lähinnä sormien lukumäärään rinnastuva periodi. Myös VERissä raportoidaan pitkän aikavälin tuottoa säännöllisesti myös nykymuotoisen toiminnan alusta vuodesta 2001 sekä tuoreimmilta viideltä vuodelta. Useamman kuin yhden ”pitkän aikavälin” seuranta helpottaa poikkeamien ja mahdollisten trendimuutosten hahmottamista.

Erityisesti aivan lyhyiden periodien tuottojen tarkastelu suurennuslasilla on enemmänkin tosi-TV-meininkiä kuin eläkerahastoinnin tai edes eläkesijoittamisen vakavaa arviointia. Suuren huomion kohdistaminen lyhyen aikavälin tuottoihin voi olla omiaan johtamaan pitkän aikavälin kannalta epäoptimaalisiin sijoitusratkaisuihin (vaikkakin pitkä aikaväli toki koostuu sarjasta lyhyitä periodeja).

Näistä syistä VER on lopettanut aktiivisen tiedottamisen kvartaalituotoista, vaikkakin tuotot ovat edelleen nähtävissä VERin nettisivuilla. Vastaavasti pyrimme entistä enemmän tuomaan esiin erityisesti pitempien aikavälien tuottokehitystä. Ja lupaus: näin tehdään myös silloin kun lyhyiden jaksojen tuotot ovat hyviä!

Emme ole kuitenkaan lähteneet Singaporen suuren valtiollisen rahaston GIC:n linjalle, vaikka siihenkin on hyviä perusteita. GIC julkistaa näyttävästi vain 20 vuoden rullaavan reaalituottonsa. Rahaston sivuilta löytyy kyllä kaivamalla myös kymmenen ja jopa viiden vuoden pätkätuotot.

Joka tapauksessa 2018 oli huono, loppua kohti pahentunut sijoitusvuosi. Myös valtion eläkevarojen kokonaisarvo aleni selvästi vuoden alkuun verrattuna. Tähän vaikutti luonnollisesti sekin, että VER tilittää valtion budjettiin eläkemenojen katteeksi vuosi vuodelta enemmän.

Valtion Eläkerahaston tuottoihin vaikuttaa osaltaan myös VERiin kohdistuva uniikki sääntely. Monina vuosina VERin sijoitustoimintaan kohdistuvista rajoitteista ei ole ollut tuottomielessä konkreettista haittaa, mutta vuosi 2018 oli tässä suhteessa erityisen hankala. Kunnollista tuottoa oli nimittäin tarjolla suoranaisella täsmätarkkuudella vain juuri niistä omaisuuslajeista ja rakenteista, joihin VERillä on ollut hyvin rajoitetut mahdollisuudet sijoittaa.

Toteutuneiden tuottojen seuranta on tarpeen, mutta olennaisinta  on katsoa eteenpäin. Kaakkoon suuntautuvien indeksien ja levenevien korkospredien katseleminen ei ole mukavaa, mutta alenevat arvostustasot voivat tarjota myös mahdollisuuksia. Näin on etenkin silloin, kun sijoituskohteiden hintojen aleneminen ei johdu fundamentaalisista tekijöistä vaan finanssimarkkinoiden ylenmääräisestä sopulimaisesta hermostuneisuudesta tai teknisluonteisista syistä.

Valitettavasti yhä useammat talouden indikaattorit samoin kuin monet riskitekijät tuntuvat nyt osoittavan sellaiseen suuntaan, ettei sijoittajien viimeaikainen hermoilu ole ollut turhanaikaista.

 

Kirjoittaja on VERin toimitusjohtaja.

2E7A1735 copy pieni.jpg

Tagit:

Viimeisimmät merkinnät

Tagit

absoluuttiset päästöt ajoittaminen aktiivinen sijoittaminen alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettipolitiikka budjettivaje contrarian covid-talous debt ceiling digitaalinen raha digitalisaatio Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä elvyttäminen elvytys eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkejärjestelmät eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkemaksutulot eläkemenot eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastointi eläkerahastot eläkesijoittajat eläketulon verotus eläketurva Eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu energian tuonti energian vienti ennustaminen epälikvidit sijoitukset epävarmuus ESG ETF Eurooppalaiset eläkejärjestelmät FAAMG facebook FANG FED finanssikriisi finanssipolitiikka foreign aid fossiiliset polttoaineet geopolitiikka globalisaatio Google hajauttaminen hajautus hallitus hedge-rahastot hiili-intensiteetti hiilijalanjälki hiilineutraali talous hiilineutraalisuus hiiliriski hiilivero Hillary Clinton hintakuplat hoitokeino huoltosuhde hyvinvointivaltio hyökkäyssota ihme iilitullit ikärakenne ikärakenteet ilmastonmuutos ilmastopolitiikka ilmastopäästöt ilmastositoumus indeksikorotukset indeksipainot indeksisijoittaminen inflaatio institutionaalinen sijoittaja institutionaaliset sijoittajat instituutionaalinen sijoittaja Italia johdannaismarkkinat kansainvälinen kauppa kansalaisaloite kansaneläke kapitalismi kasvu kasvunäkymät kehittäminen keskittyvät markkinat keskuspankit keskuspankki keskuspankkikorot kestävyys kiertotalous kiihtyminen kiinteistösektori kiinteistösijoitukset kokonaisriski korkomarkkinat korkosijoitukset korkotaso korkotuotot koronakriisi koronavirus kriisi kriisit kryptovaluutat kurssilasku kurssinousu laimeneminen lainanotto lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lama leviäminen liberalismi lisäarvo lisäeläkkeet maailmantalous maksukorotukset Marine Le Pen markkina-arvot markkinakehitys markkinaliikkeet markkinaportfolio markkinaralli markkinareaktio markkinatalous markkinavoimat matala korkotaso matalat korot Mercer momentum NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy nousumarkkinat omaisuuslajit omistajapolitiikka onnistuminen osakekurssi osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osaketuotot osakkeet osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove pandemia passiivinen sijoittaminen pelastuspaketit peruskuva pitkän aikavalin tuotto pitkän aikavälin sijoittaminen pitkän aikavälin tuotto poikkeustoimet poikkeutoimet poliittinen päätöksenteko poliittiset riskit politiikka positiivinen sivuvaikutus päätöksenteko raaka-aineet rahapolitiikka rahastointiaste rahoitusmarkkinat rahoitustasapaino rahoitusvakaus rajoitukset reaalituotot reaalituotto riskienhallinta riskin kantaja riskinkantokyky riskitaso S&P 500 saalistuskaupankäynti sanktiot seurantajärjestelmä short squeeze siirtymäriski sijoitukset sijoitusmarkkinat sijoituspääomat sijoitustuotot sijoitusvuosi 2018 sisämarkkinat skenaariot sosiaaliturva sota stagflaatio strategia suunnittelu syntyvyys sähköpörssit sääntely talouden kehitys talous talousarviosiirto talousjärjestelmä talouskasvu talouskehitys talouskilpailu talouskuri talouspolitiikka tasaeläke terveydenhuoltojärjestelmä Test-Achats totalitarismi tukitoimet tulevaisuuden eläkkeet tulevaisuus tulonjako tuloskasvu tuotto tuotto-odotus tuottoperusteisuus turvallisuusinvestoinnit twitter työeläke työeläkeindeksi työllisyysluvut työttömyysturva uusi talous uusiutuva energia uusiutuvat luonnonvarat vaihtoehtoiset sijoituskohteet vakuudet valmiussuunnitelma valtio valtioiden velka valtionlainat valtiontalous valtionvelka valtio-omistus valtiovarainministeriö valuutat valuuttamarkkinat vanhuuseläke varautuminen vastatoimet vastuiden aikajänne vastuullisuus vauvabuumi velkaantuminen velkaantuneisuus velkakatto velkataakka verojärjestelmä veronkevennykset verotus vihreä siirtymä vihreä teknologia virus väestökehitys vähähiilinen talous Yhdysvallat Yhdysvaltain keskuspankki Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys ympäristöpolitiikka yritystodistusmarkkina