Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto 7,8 prosenttia

Julkaistu 27.1.2015 klo 9.00

Ennakkotietoja vuoden 2014 sijoitustoiminnan tuloksesta

Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto 7,8 prosenttia

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto vuonna 2014 oli 7,8 pro­sent­tia (6,4 prosenttia vuonna 2013). VER:n viiden vuoden tuottojen keskiarvo on 6,8 prosenttia ja kymmenen vuoden keskiarvo 5,5 pro­sent­tia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden päättyessä 17,6 miljardia euroa (16,3 miljardia euroa vuonna 2013). VER:n sijoituksista oli korkosijoituksia 50,4 (51,6) prosenttia, osakkeita 39,5 (39,9) pro­senttia ja muita sijoituksia 10,1 (8,5) prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto oli 4,9 prosenttia ja osakesijoitusten 11,7 prosenttia. Muissa sijoituksissa saavutettiin 7,8 prosentin tuotto.

  • Viime vuoden talouskehitys jatkui kaksijakoisena. Talouskasvu oli voimakasta Yhdysvalloissa, mutta muun maailman talouskasvu ei vielä näyttänyt piristymisen merkkejä. Inflaatio-odotusten maltillisuudesta johtuen rahapolitiikka jatkui globaalisti keveänä. Tämä mahdollisti korkotason alhaisuuden ja näin myös korkosijoitusten sekä osakesijoitusten tuotto voimakkaista heilahteluista huolimatta oli hyvä. VER:n 7,8 prosentin kokonaistuottoa voidaan pitää hyvänä, toteaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

Tulostiedote vuodelta 2014 julkaistaan 26.2.2015.

Lisätietoja antaa:

VER:n toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi puh (09) 2515 7010 tai 050 336 2094

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VER:n sijoitussalkun markkina-arvo oli 17,6 miljardia euroa vuoden 2014 lopussa.

www.ver.fi

Vuosi 2014 lyhyesti

Markkinatilanne

Alkuvuoden vaimean jakson jälkeen maailmantalouden kasvuvauhti kiihtyi, kunnes se jälleen kolmannella neljänneksellä hidastui.  Ukrainan kriisi ja talouspakotteiden asettaminen hidastivat selkeästi euroalueen talousveturi Saksan kasvua. Talouskasvu hidastui Kiinassa, kun talousmallia muutettiin investointivetoisesta kulutukseen perustuvaksi. Sen sijaan Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa kasvu jatkui ripeänä alkuvuoden hitaan vaiheen jälkeen jatkuen vahvana aina vuoden loppuun saakka. Näiden maiden keskuspankkien odotetaan aloittavan vuoden 2015 aikana rahapolitiikan asteittaisen kiristämisen. Euroopan keskuspankki ja Japanin keskuspankki päinvastoin pitävät rahapolitiikan elvyttävänä. Raaka-aineiden, erityisesti öljyn hinta laski voimakkaasti ajanjaksolla.

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto oli 4,9 prosenttia. Vastaava luku vuodelta 2013 oli -1,6 prosenttia.

Korkosalkun tuotto oli hyvä vuonna 2014. Korot laskivat voimakkaasti koko vuoden ajan. Erityisesti pitkät reunamaiden valtionlainat ja kehittyvien lainamarkkinoiden dollarimääräiset valtionlainat tuottivat erinomaisesti.

Noteeratut osakesijoitukset

Osakesijoitusten tuotto oli 11,7 prosenttia. Vastaava luku vuodelta 2013 oli 18,2 prosenttia.

Osakkeet tuottivat hyvin vuonna 2014. Parhaiten tuottivat VER:n sijoitukset Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille vahvistuneen Yhdysvaltain dollarin myötä, mutta myös muut markkinat tuottivat hyvin. Kuluneen vuoden aikana koettiin paljon epävarmuutta sijoitusmarkkinoilla muun muassa geopoliittisten jännitteiden takia. Osake­markkinoilla nähtiinkin pari suurempaa laskua vuoden viimeisellä neljänneksellä. Markkinat toipuivat laskuista varsin nopeasti, ja vuosi päättyi osakemarkkinoiden osalta hyvään tuottoon.

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten tuotto oli 7,8 prosenttia. Vastaava luku vuodelta 2013 oli 5,7 prosenttia.

Muissa sijoituksissa kaikkien sijoitusluokkien tuotot päätyivät vuoden lopussa selkeästi positiivisiksi. Paras tuotto saatiin pääomasijoituksista, jotka hyötyivät osakemarkkinoiden hyvästä kehityksestä. Toiseksi korkeimpaan tuottoon ylsivät kiinteistörahastosijoitukset.

VER:N AVAINLUKUJA

  31.12.2014 31.12.2013
Sijoitukset, milj.euroa (markkina-arvoin) 17 600 16 335
Korkosijoitukset 8 874 8 431
Noteeratut osakesijoitukset 6 951 6 511
Muut sijoitukset 1 774 1 392
     
Sijoitussalkun jakauma, % (*    
Korkosijoitukset 50,4 % 51,6 %
Noteeratut osakesijoitukset 39,5 % 39,9 %
Muut sijoitukset 10,1 % 8,5 %
*) Johdannaisten vaikutus salkussa -0,3%    
 

1.1.-31.12.2014

1.1. -31.12.2013
Sijoitusten tuotto, % 7,8 % 6,4 %
Korkosijoitukset, % 4,9 % -1,6 %
Noteeratut osakesijoitukset, % 11,7 % 18,2 %
Muut sijoitukset, % 7,8 % 5,7 %

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.