Valtion Eläkerahastolla hyvä sijoitusvuosi

Julkaistu 28.2.2017 klo 11.40

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusten tuotto vuonna 2016 oli 6,7 pro­sent­tia (4,9 prosenttia vuonna 2015). Reaalituotoksi muodostui 5,6 prosenttia (5,1 prosenttia).

VERin viiden viime vuoden nimellistuottojen keskiarvo on 7,4 ja reaalituottojen 6,3 pro­sent­tia. Kymmenen vuoden nimellistuottojen keskiarvo on 4,5 ja reaalituottojen 2,8 prosenttia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2016 päättyessä 18,8 miljardia euroa (17,9 miljardia euroa vuonna 2015). Sijoituksista oli korkosijoituksia 46,0 prosenttia, osakesijoituksia 45,0 pro­senttia ja loppuosa muita sijoituksia sekä johdannaisten vaikutusta.

VERin sijoitussalkun omaisuuslajeista parhaiten tuottivat infrastruktuurisijoitukset, 13,8 prosenttia, ja kiinteistörahastot, 11,9 prosenttia. Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 9,7 prosenttia ja likvidien korkosijoitusten 4,0 prosenttia.

  • Vuoden 2016 sijoitustuotto oli hyvä ja vahvistaa valtion eläkejärjestelmän rahoitusta. Myös viimeisten viiden vuoden reaalituotto ylittää selvästi rahastointitavoitteiden edellyttämän tuottotason. Kymmenvuotiskauden tuottoa alentaa yhä finanssikriisin vaikutus ja se on alempi kuin tulevaisuuden tavoitteeksi asetettu 3,4 prosentin reaalituotto, toteaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä.

  • Vuoden 2016 vahvaa tuottoa tukivat osakkeiden sekä infrastruktuuri- ja kiinteistörahastosijoitusten ohella etenkin korkosijoitukset kehittyville markkinoille.

  • Sijoitusmarkkinoiden vire on kestänyt kuluvankin vuoden puolelle. Myönteissävytteisten talousuutisten ja osin poliittisten epävarmuustekijöiden ristiaallokkoon on perusteltua varautua hyvin hajautetulla sijoitussalkulla, sanoo Viherkenttä.

Valtion Eläkerahaston eläkemaksutulot vuonna 2016 olivat noin 1,5 miljardia euroa ja VER siirsi valtion talousarvioon noin 1,8 miljardia euroa. Rahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka vastaa 40:tä prosenttia valtion eläkejärjestelmän eläkemenosta. Siirron määrä nousee jatkuvasti eläkemenojen kasvaessa.

Valtion eläkejärjestelmän rahastointiaste nousi vuoden 2016 lopussa ensimmäistä kertaa yli 20 prosentin.

Lisätietoja:

VERin toimitusjohtaja Timo Viherkenttä puh (09) 2515 7010.

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 18,8 miljardia euroa vuoden 2016 lopussa.