Valtion Eläkerahasto valittiin parhaaksi eläkerahastoksi Suomessa

Julkaistu 25.11.2013 klo 9.00

LEHDISTÖTIEDOTE 25.11.2013

Valtion Eläkerahasto valittiin parhaaksi eläkerahastoksi Suomessa

Valtion Eläkerahasto on palkittu parhaasta eläkesijoitustoiminnasta Suomessa. Investment and Pension Europe (IPE) -lehden kilpailussa Valtion Eläkerahasto (VER) voitti ykkössijan Suomen maasarjassa. VER on palkittu Suomen parhaana kolme kertaa.

Tuomariston mukaan voittoon vaikuttivat VER:n erinomainen pitkän aikavälin strategia yhdistettynä lyhyen aikavälin dynaamisiin muutoksiin sijoitussalkussa. VER on terävöittänyt sijoitusstrategiaansa ja tapaansa toimia julkistaen ensimmäisenä eläkesijoittajana Suomessa sijoituskäsityksensä (VER Investment Beliefs). Tuomaristo huomioi myös VER:n korkosalkun strategian jatkuvan kehittämisen sekä rakenteen hajauttamisen eurokriisiä edeltäen ja sen aikana. Myös muiden sijoitusten salkun kehitystyö etenkin Private Credit-sijoitusten osalta huomioitiin.

Investment and Pensions Europe (IPE) –lehden järjestämään kilpailuun otti osaa useita eläkerahastoja eri puolilta Eurooppaa. Tämä oli järjestyksessä kolmastoista vuosi, kun IPE järjesti toimialan kilpailun. Euroopan parhaaksi eläkerahastoksi ja samalla parhaaksi julkiseksi eläkerahastoksi valittiin Pension Protection Fund Iso-Britanniasta.

VER:n sijoitustoiminnan nimellistuotto kymmenen vuoden ajalta on keskimäärin 5,7 prosenttia ja reaalituotto 3,9 prosenttia.

Valtion Eläkerahasto

Lisätietoja antaa:
VER:n toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi puh (09) 2515 7010, gsm 050 336 2094

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu  tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio. VER:n tehtävänä on hoitaa sille uskottua varallisuutta pitkäjänteisesti ja huolehtia sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä sijoitusten asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta.

www.ver.fi