VER osavuosikatsaus 1.1 - 30.9.2014

Julkaistu 22.10.2014 klo 9.00

Lehdistötiedote 22.10.2014

Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto 6,5 prosenttia

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1. – 30.9.2014 oli 6,5 pro­sent­tia. VER:n kymmenen vuoden keskimääräinen tuotto on 5,8 pro­sent­tia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 17,4 miljardia euroa (16,3 miljardia euroa 31.12.2013). VER:n sijoituksista oli korkosijoituksia 51,7 (51,6) prosenttia, osakesijoituksia 39,6 (39,9) pro­senttia ja muita sijoituksia 8,7 (8,5) prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto oli 4,4 prosenttia ja osakesijoitusten 9,8 prosenttia. Muis­sa sijoituksissa saavutettiin 5,0 prosentin tuotto.

Globaali talouskehitys on jatkunut kaksijakoisena. Yhdysvaltojen talouskasvu on edennyt ennusteiden mukaisesti hyvin, mutta Euroopan talouskasvu ja inflaatio ovat olleet alhaisella tasolla, eikä käännettä parempaan ole vielä näkyvissä. VER:n sijoitusten tuotto oli kuitenkin kaikissa omaisuusluokissa hyvä. Yleisen korkotason alhaisuus asettaa jatkossa haasteita korkosijoitusten tuotolle, toteaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

Arvio eläkemaksutuotoista tammi-syyskuulta 2014 on 1 295 miljoonaa euroa. Kertymä on 49 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Valtion Eläkerahastosta siirrettiin varoja valtion talousarvioon syyskuun loppuun men­nessä yhteensä 1 305 miljoonaa euroa, joka on 45 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Markkinatilanne

Maailmantalouden kasvu oli jo kiihtymässä kohti normaalia alkuvuoden vaimean jakson jälkeen, kunnes se jälleen kolmannella neljänneksellä hidastui. Euroopassa Ukrainan kriisi ja talouspakotteiden asettaminen hidastivat selkeästi alueen talousveturin Saksan kasvua. Kiinassa talousmallin muuttaminen investointivetoisesta kulutukseen perustuvaksi on myös vaikuttanut kasvun hiipumiseen. Sen sijaan Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa kasvu on jatkunut ripeänä alkuvuoden hitaan vaiheen jälkeen. Näiden maiden keskuspankkien odotetaankin aloittavan lähitulevaisuudessa rahapolitiikan asteittaisen kiristämisen. Euroopan keskuspankki ja Japanin keskuspankki vastaavasti pitävät rahapolitiikan elvyttävänä.

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto oli 4,4 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2013 oli -1,6 prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto oli ajanjaksolla hyvä ottaen huomioon alkuvuoden alhaisen lähtötason. Siitä huolimatta korot edelleen laskivat voimakkaasti ja inflaatio-odotukset pysyivät maltillisina. Samanaikainen geopoliittisten riskien nousu tuki korkomarkkinoita, ja korkeamman luottoriskin markkinat tuottivat parhaiten. Parhainta absoluuttista tuottoa tarjosivat kehittyvät lainamarkkinat ja reunamaiden valtionlainat.

Noteeratut osakesijoitukset

Osakesijoitusten tuotto oli 9,8 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2013 oli 18,2 prosenttia.

Osakesijoitusten tuotto pysyi kolmannella neljänneksellä hyvänä. VER:n osakesijoituksista parhaiten ovat vuoden aikana tuottaneet sijoitukset Pohjois-Amerikkaan, osittain vahvistuneen dollarin myötä, sekä sijoitukset kehittyville markkinoille. Sijoittajien riskinottohalukkuus laski neljänneksen loppua kohti jonkin verran, tosin lähtötaso oli korkea. Vuoden neljäs neljännes onkin alkanut varsin epävarmoissa tunnelmissa.

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten tuotto oli 5,0 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2013 oli 5,7 prosenttia.

Muissa sijoituksissa positiivinen vire on jatkunut kesän jälkeen. Kaikkien sijoitusluokkien tuotot paranivat kesäkuun lopusta. Parhaista tuotoista vastasivat pääomasijoitukset, joita osakemarkkinoiden positiivinen kehitys on tukenut. Sijoittajien lisääntynyt kiinnostus kiinteistösijoittamiseen tukee kiinteistösalkun tuottojen nousujohteista kehitystä.

Lisätietoja antaa:

VER:n toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi puh: (09) 2515 7010 tai 050 336 2094

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VER:n sijoitussalkun markkina-arvo oli 17,4 miljardia euroa syyskuun 2014 lopussa.

www.ver.fi

VER:N AVAINLUKUJA      
  30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Sijoitukset, milj. euroa 17 415 16 016 16 335
(markkina-arvoin)      
Korkosijoitukset 9 006 8 126 8 431
Noteeratut osakesijoitukset 6 888 6 607 6 511
Muut sijoitukset 1 521 1 282 1 392
       
Sijoitussalkun jakauma *)      
Korkosijoitukset 51,7 % 50,7 % 51,6 %
Noteeratut osakesijoitukset 39,6 % 41,3 % 39,9 %
Muut sijoitukset 8,7 % 8,0 % 8,5 %
*) Johdannaisten vaikutus salkussa -0,2 %      
  1.1.-30.9.2014 1.1.-30.9.2013 1.1.-31.12.2013
Sijoitusten tuotto, % 6,5 % 4,1 % 6,4 %
Korkosijoitukset, % 4,4 % -1,7 % -1,6 %
Noteeratut osakesijoitukset, % 9,8 % 12,8 % 18,2 %
Muut sijoitukset, % 5,0 % 2,6 % 5,7 %

 

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.