VER lehdistötiedote 23.4.2014

Julkaistu 23.4.2014 klo 9.00

Lehdistötiedote 23.4.2014

Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto 1,5 prosenttia

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1. - 31.3.2014 oli 1,5 pro­sent­tia. Vastaava luku koko vuodelta 2013 oli 6,4 prosenttia. VER:n kymmenen vuoden keskimääräinen tuotto on 5,4 pro­sent­tia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 16,5 miljardia euroa (16,3 miljardia euroa 31.12.2013). VER:n sijoituksista oli korkosijoituksia 51,4 (51,6) prosenttia, osakesijoituksia 39,7 (39,9) pro­senttia ja muita sijoituksia 9,0 (8,5) prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto oli 1,5 prosenttia ja osakesijoitusten 1,4 prosenttia. Muis­sa sijoituksissa saavutettiin 1,1 prosentin tuotto.

Alkuvuoden tuottokehitys oli kohtuullinen huolimatta markkinoiden voimakkaasta heilahtelusta. Markkinoilla ei ollut selvää suuntaa ja myös Ukrainan kriisi toi lisäväriä kehitykseen. Osakemarkkinoiden kehitys oli aiempaa heikompaa johtuen talouskehityksen lievistä pettymyksistä, erityisesti Yhdysvalloissa. Tämän johdosta myös korkotaso aleni katsauskaudella. VER:n sijoitussalkku tuotti alkuvuoden aikana 1,5 prosenttia, toteaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi

Arvio eläkemaksutuotoista tammi-maaliskuulta 2014 on 407 miljoonaa euroa. Kertymä on 21 miljoonaa euroa suurempi kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2013.

Valtion Eläkerahastosta siirrettiin varoja valtion talousarvioon maaliskuun loppuun men­nessä yhteensä 435 miljoonaa euroa. Vastaavana aikana viime vuonna siirto oli 420 miljoonaa euroa.

Markkinatilanne

Maailmantalouden näkymät jatkoivat parantumistaan alkuvuonna. Yhdysvalloissa tosin kylmä sää hidasti talouden aktiviteettia kahden ensimmäisen kuukauden aikana jonkin verran, mutta maaliskuussa kasvu vauhdittui selvästi. Tämä näkyi etenkin autokaupan selvänä piristymisenä. Euroalueen talouskasvu jatkui alkuvuoden aikana hidasta toipumistaan. Inflaatiovauhti hidastui selvästi alle Euroopan Keskuspankin tavoitteen. Kiinan talouskasvu on pysynyt vaimeana alkuvuoden aikana. Keskuspankit ovat pitäneet rahapolitiikan suhteellisen elvyttävänä.

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto oli 1,5 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2013 oli -1,6 prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto oli ajanjaksolla positiivinen. Tämä johtui korkojen voimakkaasta laskusta. Korkeamman luottoriskin markkinat tuottivat parhaiten. Parhainta absoluuttista tuottoa tarjosivat kehittyvät lainamarkkinat.

Noteeratut osakesijoitukset

Osakesijoitusten tuotto oli 1,4 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2013 oli 18,2 prosenttia.

Osakesijoitusten tuotto jäi lievästi positiiviseksi ensimmäisen neljänneksen päätyttyä. Sijoittajien riskihalukkuus oli korkealla vuoden alkaessa, mutta tunnelma osakemarkkinoilla muuttui varsin pian varovaisemmaksi. Maailmantalouden elpymisestä ei vieläkään ole selviä merkkejä, ja Venäjän toimet Ukrainassa lisäsivät sijoittajien hermostuneisuutta entisestään. Parhainta tuottoa osakesijoituksista toivat VER:n sijoitukset Pohjoismaihin, heikoimmin tuottivat Japani -sijoitukset.

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten tuotto oli 1,1 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2013 oli 5,7 prosenttia.

Muissa sijoituksissa ensimmäinen neljännes heijastelee vielä tuottomielessä pääasiallisesti edellisen vuoden lopun tilannetta. Tarkastelujaksolla paras tuotto saatiin pääomarahastoista, joiden tuotot ovat hyötyneet muun muassa osakemarkkinoiden positiivisesta kehityksestä. Osakestrategioiden hyvä menestys oli toiseksi parhaiten tuottaneiden absoluuttisen tuoton rahastojen taustalla.

Lisätietoja antaa:

VER:n toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi puh (09) 2515 7010, gsm 050 336 2094

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VER:n sijoitussalkun markkina-arvo oli 16,5 miljardia euroa maaliskuun 2014 lopussa.

www.ver.fi

Välitinpäätöskalvot 31.3.2014

VER:N AVAINLUKUJA

  31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013                
Sijoitukset, milj.euroa (markkina-arvoin) 16 550 15 815 16 335
Korkosijoitukset 8 501 8249 8 431
Noteeratut osakesijoitukset 6 564 6 373 6 511
Muut sijoitukset 1 485 1 193 1 392
       
Sijoitussalkun jakauma, %      
Korkosijoitukset *) 51,4 % 52,2 % 51,6 %
Noteeratut osakesijoitukset 39,7 % 40,3 % 39,9 %
Muut sijoitukset 9,0 % 7,5 % 8,5 %
*) Korkosijoituksissa johdannaisvaikutus 0,3    %        
 

1.1.-31.3.2014                          

  1.1.-31.3.2013                                      1.1. -31.12.2013                
Sijoitusten tuotto, % 1,5 % 3,0 % 6,4 %
Korkosijoitukset, % 1,5 % 0,2 % -1,6 %
Noteeratut osakesijoitukset, % 1,4 % 7,4 % 18,2 %
Muut sijoitukset, % 1,1 % 0,6 % 5,7 %

 

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia