Timo Löyttyniemi nimitetty EU:n kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajaksi

Julkaistu 19.12.2014 klo 10.15

Lehdistötiedote 19.12.2014

Valtion Eläkerahaston toimitusjohtaja on nimitetty EU:n kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajaksi.

EU:n kriisinratkaisuneuvosto on tärkeä osa Euroopan pankkiunionia. Sen tehtävänä on auttaa ylläpitämään rahoitusmarkkinoiden vakautta. Se osallistuu ongelmiin ajautuvien pankkien päätöksiin ja ratkaisuihin. Varapuheenjohtajan tehtävänä on muun muassa johtaa osastoa, jonka vastuulla on kriisinratkaisurahaston (Single Resolution Fund) hoito. Rahastoon kerätään pankeilta arviolta 55 miljardia euroa kahdeksan vuoden aikana 1.1.2016 lukien.

Tehtävä alkaa viimeistään 1.3.2015 ja se on viiden vuoden määräaikainen (non-renewable) tehtävä. Kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board) koostuu kuudesta neuvoston jäsenestä ja organisaation koko tulee olemaan noin 250 henkilöä lähivuosien aikana.

EU:n komission tiedote asiasta:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2784_en.htm?locale=en

Lisätietoja antaa:
VER:n toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi puh: (09) 2515 7010 tai 050 336 2094
Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VER:n sijoitussalkun markkina-arvo oli 17,4 miljardia euroa syyskuun 2014 lopussa.

www.ver.fi