Lehdistötiedote 30.1.2014

Julkaistu 30.1.2014 klo 9.00

Lehdistötiedote 30.1.2014

Ennakkotietoja vuoden 2013 sijoitustoiminnan tuloksesta

Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto 6,4 prosenttia

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto vuonna 2013 oli 6,4 pro­sent­tia (11,3 prosenttia vuonna 2012). VER:n viiden vuoden tuottojen keskiarvo on 8,5 prosenttia ja kymmenen vuoden keskiarvo 5,7 pro­sent­tia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden päättyessä 16,3 miljardia euroa (15,4 miljardia euroa vuonna 2012). VER:n sijoituksista oli korkosijoituksia 51,6 (54,6) prosenttia, osakkeita 39,9 (38,4) pro­senttia ja muita sijoituksia 8,5 (7,0) prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto oli -1,6 prosenttia ja osakesijoitusten 18,2 prosenttia. Muissa sijoituksissa saavutettiin 5,7 prosentin tuotto.

Vuosi 2013 oli eläkesijoittajille kohtuullisen hyvän tuoton vuosi. Talouskehitys on ollut monessa suhteessa kaksijakoista. Yhdysvalloissa kasvu on jatkunut hyvänä. Euroopassa ja kehittyvissä talouksissa on omia rakenteellisia ongelmia. Vuoden 2014 mahdollisuutena on Yhdysvaltain kasvun leviäminen globaalisti. Haasteita aiheuttaa Yhdysvaltain keskuspankin elvytyksen vähentämisen heijastusvaikutukset korkotasoon ja kehittyviin talouksiin. Markkinoilla oli viime vuonna harvinaisen vähän kriisejä ja se osin johti hyvään osakekurssikehitykseen, toteaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi

Tulostiedote vuodelta 2013 julkaistaan 5.3.2014.

Lisätietoja antaa:

VER:n toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi puh (09) 2515 7010, gsm 050 336 2094

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VER:n sijoitussalkun markkina-arvo oli 16,3 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa.

www.ver.fi

Vuosi 2013 lyhyesti

Markkinatilanne

Maailmantalous kehittyi viime vuoden alkupuolella vaimeasti, mutta loppuvuonna kasvu kiihtyi selkeästi. Talouden luottamusindikaattorit ennakoivat kasvun jatkuvan kehittyneissä maissa. Kehittyvilläkin markkinoilla kasvu pysynee suhteellisen vahvana, mutta sen odotetaan jäävän aikaisempaa matalammaksi. Yhdysvalloissa alkanut rahapolitiikan maltillinen kiristyminen heikentää likviditeettiä ja voi sitä kautta heijastua riskillisimpien omaisuusluokkien tuottojen heilahteluna. Muut keskuspankit ovat jatkaneet rahapolitiikan pitämistä kevyenä.

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto oli -1,6 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2012 oli 8,8 prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto jäi negatiiviseksi. Tämä johtui touko-kesäkuun aikana tapahtuneesta korkojen noususta. Parhainta absoluuttista tuottoa tarjosivat High Yield-lainat ja Investment Grade-tasoiset yrityslainat.

Noteeratut osakesijoitukset

Osakesijoitusten tuotto oli 18,2 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2012 oli 16,8 prosenttia.

Vuodesta 2013 muotoutui osakesijoittamiselle hyvä vuosi. Vuosi oli kuitenkin osakemarkkinoilla varsin kaksijakoinen. Kehittyneet markkinat, kuten Eurooppa (Pohjoismaat mukaan lukien), USA ja Japani tuottivat sijoittajille erittäin hyvin, kun taas kehittyvillä markkinoilla oli vaikea vuosi. Kehittyvien markkinoiden osakkeiden euromääräiset tuotot jäivätkin koko vuoden osalta pääosin negatiivisiksi.

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten tuotto oli 5,7 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2012 oli 3,5 prosenttia.

Vuosi sujui muissa sijoituksissa varsin hyvin. Salkun sijoitusluokista korkeimpaan tuottoon ylsivät noteeraamattomiin yrityslainoihin sijoittavat Private Credit rahastot sekä vahvasta osakemarkkinasta hyötyneet pääomarahastot.

VER AVAINLUKUJA

  31.12.2013 31.12.2012
Sijoitukset milj. euroa 16 335 15 359
(markkina-arvoin)    
Korkosijoitukset 8 431 8 380
Noteeratut osakesijoitukset 6 511 5 899
Muut sijoitukset 1 392 1 080
     
Sijoitussalkun jakauma, %    
Korkosijoitukset 51,6 % 54,6 %
Noteeratut osakesijoitukset 39,9 % 38,4 %
Muut sijoitukset 8,5 % 7,0 %
  1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.21012
Sijoitusten tuotto, % 6,4 % 11,3 %
Korkosijoitukset, % -1,6 % 8,8 %
Noteeratut osakesijoitukset, % 18,2 % 16,8 %
Muut sijoitukset, % 5,7 % 3,5 %

 

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.