Lehdistötiedote 28.1.2013

Julkaistu 28.1.2013 klo 9.00

Lehdistötiedote 28.1.2013

Ennakkotietoja vuoden 2012 sijoitustoiminnan tuloksesta

Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto 11,3 prosenttia

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto vuonna 2012 oli 11,3 prosenttia (-2,3 prosenttia vuonna 2011). VER:n viiden vuoden tuottojen keskiarvo on 3,6 prosenttia ja kymmenen vuoden keskiarvo 6,0 prosenttia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden päättyessä 15,4 miljardia euroa (13,7 miljardia euroa vuonna 2011). VER:n sijoituksista oli korkosijoituksia 54,6 (56,7) prosenttia, osakkeita 38,4 (36,4) pro­senttia ja muita sijoituksia 7,0 (6,9) prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto oli 8,8 prosenttia ja osakesijoitusten 16,8 prosenttia. Muissa sijoituksissa saavutettiin 3,5 prosentin tuotto.

Eläkesijoittajalle vuosi 2012 oli hyvä. Euroopan keskuspankin hyvin ajoitettujen toimenpiteiden ansiosta rahoitusmarkkinat rauhoittuivat viime vuoden aikana. Yleinen korkotaso laski ja sijoittajat saivat hyviä tuottoja useasta eri lähteestä. VER:n korkosijoitukset tuottivat 8,8 prosenttia, osakesijoitukset 16,8 prosenttia ja kokonaistuotto nousi 11,3 prosenttiin. Odotukset tulevaisuuden osalta kohdistuvat siihen, että alhainen korkotaso alkaisi vähitellen edistää talouksien elpymistä globaalisti, toteaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

Tulostiedote vuodelta 2012 julkaistaan 6.3.2013.

Lisätietoja antaa:

VER:n toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi puh (09) 2515 7010, gsm 050 336 2094

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio.VER:n tehtävänä on hoitaa sille uskottua varallisuutta pitkäjänteisesti ja huolehtia sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä sijoitusten asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta.

www.ver.fi

  31.12.2012 31.12.2011
Sijoitukset, milj. euroa 15 359 13 736
(markkina-arvoin)    
Korkosijoitukset 8 380 7 781
Noteeratut osakkeet 5 899 5 006
Muut sijoitukset 1 080 9 448
     
  1.1-31.12.2012 1.1.-31.12.2011
Sijoitusten tuotto, % 11,3 % -2,3 %
Korkosijoitukset, %   8,8 %  4,1 %
Noteeratut osakesijoitukset, % 16,8 % -12,3 %
Muut sijoitukset, %  3,5 %   6,1 %

 

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.