Lehdistötiedote 24.1.2012

Julkaistu 24.1.2012 klo 9.00

Lehdistötiedote 24.1.2012

Ennakkotietoja vuoden 2011 sijoitustoiminnan tuloksesta

Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto -2,3 prosenttia

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto vuonna 2011 oli -2,3 pro­sent­tia (11,7 prosenttia vuonna 2010). VER:n viiden vuoden tuottojen keskiarvo on 1,7 prosenttia ja kymmenen vuoden keskiarvo 4,8 pro­sent­tia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden päättyessä 13,7 miljardia euroa (13,9 miljardia euroa vuonna 2010). VER:n sijoituksista oli korkosijoituksia 56,7 (54,3) prosenttia, osakkeita 36,4 (40,4) pro­senttia ja muita sijoituksia 6,9 (5,2) prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto oli 4,1 prosenttia ja osakesijoitusten -12,3 prosenttia. Muissa sijoituksissa saavutettiin 6,1 prosentin tuotto.

Vuotta 2011 leimasi euroalueen valtionlainakriisi. Valtion Eläkerahaston korkosijoitusten tuotto oli 4,1 prosenttia, jota voidaan olosuhteisiin nähden pitää hyvänä. Kokonaistuotto jäi kuitenkin negatiiviseksi, koska Euroopan velkakriisin vuoksi talousnäkymät heikentyivät ja osaketuotot laskivat. Vuoden loppua kohden rahoitusmarkkinoiden tilanne näytti kuitenkin jossain määrin jo tasoittuneen, toteaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

Tulostiedote vuodelta 2011 julkaistaan 29.2.2012.

Lisätietoja antaa:

VER:n toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi puh (09) 2515 7010, gsm 050 336 2094

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio. VER:n tehtävänä on hoitaa sille uskottua varallisuutta pitkäjänteisesti ja huolehtia sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä sijoitusten asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta.

www.ver.fi

VER:N AVAINLUKUJA        
  31.12.2011 31.12.2010    
Sijoitukset, milj. euroa 13 736 13 937    
(markkina-arvoin)        
Korkosijoitukset 7 781 7 574    
Noteeratut osakesijoitukset 5 006 5 632    
Muut sijoitukset 948 731    
         
  1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010    
Sijoitusten tuotto, % -2,3 % 11,7 %    
Korkosijoitukset, % 4,1 % 3,9 %    
Noteeratut osakesijoitukset, % -12,3 % 23,6 %    
Muut sijoitukset, % 6,1 % 8,6 %    

 

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.