Laki valtion eläkerahastosta

Julkaistu 9.2.2022 klo 13.34

Valtioneuvosto päätti 3.2.2022 esityksestä eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamiseksi. Lakiesityksen käsittely käynnistyi eduskunnassa 8.2.2022. Uusi laki valtion eläkerahastosta astui voimaan 8.4.2022.

Valtiovarainministeriö:

https://vm.fi/paatos?decisionId=0900908f8078ec10

Eduskunta:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_1+2022.aspx