Haemme sijoitusjuristia määräaikaiseen virkasuhteeseen

Julkaistu 22.5.2023 klo 10.08


VERin varat on sijoitettu globaalisti erityyppisiin instrumentteihin. Päätehtävänäsi on osallistua sijoituspäätösten ja sopimusten valmisteluun. Keskeisiä tehtäviäsi on avustaa lakiasiainjohtajaa hallitus- ja valiokuntatyöskentelyssä sekä osallistua julkisten hankintojen toteuttamiseen. Seuraat VERin toimintaan liittyvän kansainvälisen ja kotimaisen lainsäädännön kehitystä. Lisäksi osallistut muiden juridisten asioiden hoitamiseen.

Odotamme hakijalta:

  • ylempää oikeustieteellistä loppututkintoa
  • vähintään muutaman vuoden työkokemusta, mieluimmin sopimusoikeuteen, sijoitustoimintaan tai muuten pääomamarkkinoihin liittyen
  • kokemusta julkisista hankinnoista
  • virassa vaadittavaa kielitaitoa ja hyvää kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa
  • kykyä analyyttiseen ajatteluun, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, itsenäistä ja vastuullista työotetta
  • systemaattista ja ratkaisukeskeistä työskentelytapaa sekä tarkkuutta ja organisointikykyä

Luemme eduksi:

  • kokemus kansainvälisten epälikvidien rahastojen sopimuksista sekä ISDA-sopimuksista  

Tarjoamme sijoitusalan näköalapaikalla haastavan ja mielenkiintoisen työn kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä hyvät mahdollisuudet ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Meitä on 28 ja toimitilamme sijaitsevat Helsingin ydinkeskustassa.

Määräaikainen virkasuhde kestää noin vuoden alkaen 1.9.2023.

Lisätietoja virasta antaa lakiasiainjohtaja Tiina Tarma puh. 0295 201 224, varmimmin 26.5. klo 11 – 12 ja 30.5. klo 10 – 11.

Valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014) ja selvitetään luottotiedot. Koeaika on 4 kuukautta. Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen viimeistään 5.6.2023 klo 11.00 mennessä osoitteeseen rekrytointi@ver.fi. Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana. Hakemalla tehtävää hyväksyt asiaan liittyvät sähköiset tiedoksiannot.