Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahasto perustettiin vuonna 1990 tasaamaan valtion eläkemenoja. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja eettinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

Peli nimeltä Gamestop

4.2.2021 klo 13.56 Timo Löyttyniemi

Harvoin näin mielenkiintoista tapahtuu. Piensijoittajien nettikirjoittelun voimalla käynnistyi kurssinousu, jossa merkittävä hedge-rahasto joutui ongelmiin ja menetti -50% varoistaan. Tällä tapahtumalla tulee olemaan useita seurannaisvaikutuksia. Tärkeintä on kuitenkin huomata, että markkinat oppivat ja sopeutuvat erittäin nopeasti.

Saalistuskaupankäynnissä (”predatory trading”) sijoituskohteeksi valitaan osake tai muu sijoitusinstrumentti, jonka nykyinen omistaja joutuu esimerkiksi lyhyeksimyynnin ahdinkoon (”short squeeze”). Koska Gamestopin osaketta oli arvioiden mukaan myyty lyhyeksi 130% osakekannasta, eli enemmän kuin osakkeita on, joutuivat lyhyeksi myyneet tahot osakkeen noustessa ostamaan osaketta takaisin vauhdilla. Tämä nopeutti kurssinousua entisestään.

Gamestop on kupla

Tärkeintä on ensin huomata, että Gamestopin hinta kivuessaan yli 300 dollariin eli yli 20 kertaiselle tasolleen normaalista, on kupla. Hinta tulee ennemmin tai myöhemmin sekä tavalla tai toisella korjaantumaan. Samanaikaisesti muut saalistuksen kohteena olevat yritykset, mukaan lukien Nokia, eivät nousseet pysyvästi tai merkittävästi, että sillä olisi suurta merkitystä.

Gamestopin kupla oli kuitenkin rationaalinen kupla. Kun näyttää, että kurssi ampaisee ylös, kannattaa ostamalla liittyä mukaan. Vaikeusaste lisääntyy kurssinousun jatkuessa. Jotkut sijoittajat ostavat liian myöhään ja liian kalliilla. He tulevat ennen pitkään kärsimään tappiot.

Markkinat korjaavat

Tärkeä oppi tapahtuneesta on, että asia korjaantuu automaattisesti. Käy nimittäin niin, että kriisi opettaa. Jokainen hedge-rahasto ja muut vastaavat sijoittajat ovat välittömästi pienentäneet vastaavia riskejään. Piensijoittajat, jotka tässä kuplassa tulevat kärsimään, miettivät seuraavaan kuplaralliin lähtemistä. Moni saalistajien saalistaja on jo liikkeellä. Tämä tulee vähentämään saalistajan voittoja.

Huolestuttavia piirteitä

Gamestop-kuplassa on huolestuttavia piirteitä. Huolestuttavinta on rahoitusvakauden horjuttamisen mahdollisuus. Jos lyhyeksi myynnit saa mitoittaa liian tiukalle suhteessa yrityksen kokoon, osakkeen likviditeettiin ja rahaston kokoon sekä moneen muuhun vaikuttavaan seikkaan, voi yleinen rahoitusvakaus olla uhattuna. Käy nimittäin niin, että vaikka markkinat korjaavat, aina joku voi tehdä kaupan. jonka mitoitus oli väärä. Lumipalloefekti voi käynnistyä herkästi. Lisäksi arvopapereiden välittäjät ovat jo joutuneet ahtaalle.

Ilmiö ei ole uusi. Vastaavia rahoitusvakautta uhkaavia tilanteita syntyi sijoitusmarkkinoilla muun muassa LTCM-kriisissä vuonna 1998, finanssikriisin edellä ja erilaisissa pörssiromahduksissa. Nämä ovat olleet isoja tai pieniä sytykkeitä syntyneeseen kriisiin.

Ilmeelliset piirteet

Ilmeellisimmät piirteet tapahtuneessa olivat sijoittajien sekalaiset tavoitteet. Yleensä sijoittaja tavoittelee voittoa. Se ei aina onnistu, eikä kaikilta kaikkina aikoina. Se onnistuu kuitenkin monilta ja monena aikana. Voitontavoittelu on se, joka saa aikaan markkinoiden kohtuullisen hyvä toimivuuden ja kohtuullisen hinnanmuodostuksen.

Yksi ihmeellinen piirre oli jokin viha. Vihapuhe muita sijoittajia kohtaa on luonut asetelman piensijoittajat vastaan suuret, tai David-Goliath -asetelman. Puhutaan myös anarkiasta. Viha on kuitenkin vieras käsite sijoittamisessa.

Puhtaan voiton tavoittelun puute sekä vihan esiintyminen ovat voimia, joille ei ole sijaa markkinoilla. Molemmat voivat johtaa tappioihin. Tappiot syövät pääomaa ja voimaa. Nämä piirteet eivät sovi yksityissijoittajalle lainkaan eikä instituutiosijoittajalle varsinkaan. Gamestop-sijoitus olikin monelle vain peli.

Lopuksi

Gamestop-peli on kupla. Jotkin saavat voittoja ja jotkin tappioita, kuten normaalisti sijoittamisessa. Haavat korjaantuvat markkinoilla erittäin nopeasti ja moni sopeuttaa riskitasojaan. Rahoitusvakauteen liittyvät piirteet joutuvat kuitenkin tarkempaan syyniin. Ilmiö on hyvä varoitus rahoitusjärjestelmän haavoittuvuudesta ja siksi ilmiö tulee selvittää.

Kirjoittaja on VERin toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

TLö blogi 2020

Viimeisimmät merkinnät

Tagit

#elvyttäminen #hajauttaminen #keskittyvät markkinat #osakemarkkinat #rahapolitiikka #vaihtoehtoiset sijoituskohteet #hedge-rahastot #hintakuplat #rahoitusvakaus #saalistuskaupankäynti #short squeeze #sijoitusmarkkinat #lainanotto #korkotaso #markkinavoimat #rahapolitiikka #valtioiden velka #velkaantuminen #velkataakka #verotus ajoittaminen alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettipolitiikka budjettivaje compliance contrarian debt ceiling Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkemaksutulot eläkemenot eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastointi eläkerahastot eläkesijoittajat eläketulon verotus eläketurva Eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu ennustaminen epävarmuus ESG ETF Eurooppalaiset eläkejärjestelmät FAAMG facebook FANG FED finanssikriisi finanssipolitiikka foreign aid fossiiliset polttoaineet globalisaatio Google hajautus hiilineutraalisuus Hillary Clinton hoitokeino ihme ilmastopolitiikka ilmastositoumus indeksikorotukset indeksisijoittaminen institutionaalinen sijoittaja institutionaaliset sijoittajat instituutionaalinen sijoittaja Italia juriidikka kansalaisaloite kansaneläke kasvunäkymät kehittäminen keskuspankit keskuspankki keskuspankkikorot kiihtyminen kokonaisriski korkomarkkinat korkosijoitukset korkotaso korkotuotot koronakriisi koronavirus kriisi kriisit kurssilasku kurssinousu laimeneminen lakiasiat lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lama leviäminen lisäarvo lisäeläkkeet maailmantalous maksukorotukset Marine Le Pen markkina-arvot markkinakehitys markkinaliikkeet markkinaralli markkinareaktio markkinavoimat matala korkotaso matalat korot Mercer momentum NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy nousumarkkinat onnistuminen osakekurssi osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osakesalkku osaketuotot osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove pandemia passiivinen sijoittaminen pelastuspaketit peruskuva pitkäaikainen sijoittaminen pitkän aikavalin tuotto pitkän aikavälin sijoittaminen pitkän aikavälin tuotto pohjoismaat poikkeustoimet poikkeutoimet poliittiset riskit politiikka positiivinen sivuvaikutus private credit private debt päätöksenteko rahastointiaste rahoitusmarkkinat rahoitustasapaino rajoitukset reaalituotot reaalituotto regulaatio riskienhallinta riskin kantaja riskinkantokyky riskitaso ruotsi S&P 500 seurantajärjestelmä sijoitukset sijoituspääomat sijoitustuotot sijoitusvuosi 2018 skenaariot sopimusneuvottelut sosiaaliturva strategia suunnittelu syntyvyys sääntely talouden kehitys talous talousarviosiirto talouskehitys tasaeläke terveydenhuoltojärjestelmä Test-Achats tukitoimet tulevaisuuden eläkkeet tulevaisuus tulonjako tuotto tuotto-odotus tuottoperusteisuus tuottotavoite twitter työeläke työeläkeindeksi työttömyysturva uusi talous uusiutuvat luonnonvarat vaihtoehtoiset sijoitukset valmiussuunnitelma valtio valtioiden velka valtionlainat valtionvelka valtiovarainministeriö valuuttamarkkinat vanhuuseläke varautuminen vastatoimet vastuiden aikajänne vastuullinen sijoittaminen vastuullisuus vauvabuumi velkaantuminen velkaantuneisuus velkakatto verojärjestelmä veronkevennykset verotus virus Yhdysvallat Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys ympäristöpolitiikka yritystodistusmarkkina