Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahasto perustettiin vuonna 1990 tasaamaan valtion eläkemenoja. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja eettinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

Bill Gatesin ratkaisu ilmastonmuutokseen

12.3.2021 klo 12.17 Timo Löyttyniemi

Nyt on selvää, että Bill Gates on viisas mies. Microsoftin perustajalta ilmestyi hiljattain kirja nimeltä ”How to avoid a climate disaster: The solutions we have and the breakthroughts we need”. Hän ei valita eikä rehentele. Hän ei syytä muita eikä kritisoi. Hän analysoi ilmastokriisin tilanteen, arvioi tarvittavat muutokset sekä esittää reseptit kohti hiilineutraalia taloutta. Hän kertoo mitä tiedetään ja identifioi missä kehitystä tulee vielä tehdä. Ihailtavaa viisautta.

Luku on 51 miljardia

Ilmastopäästöjen määrä on globaalilla tasolla 51 miljardia tonnia ilmaistuna yhteismitallisina CO2 päästöinä. Sieltä on pitkä matka kohti hiilineutraalia maailmaa. Suurin päästöjen syntypaikka on tavaroiden valmistamisessa (31%) ja toiseksi suurin päästöjen lähde on sähköenergian tuotanto (27%). Näistä viimeksi mainittu on kuitenkin osa ratkaisua, kun sähköistyminen jatkuu ja se toteutetaan yhä enemmän uusiutuvalla energialla.

Yksinkertainen resepti

Bill Gatesin esittämät reseptit kuulostavat yksinkertaisilta ja ymmärrettäviltä. Ensimmäinen osa-alue ratkaisua on hänen kolme havaintoaan. Maailman tulee mennä kohti hiilineutraalisuutta, ja olemassa olevat teknologiat tulee hyödyntää nopeammin ja järkevämmin sekä uusia mullistavia teknologioita tulee synnyttää. Toinen osa-alue ratkaisua on sähköistää mahdollisimman paljon ja tuottaa tämä sähkö ilman hiiltä. Tämän lisäksi loput päästöt pitää ottaa talteen ja materiaalit tulee käyttää tehokkaammin. Viimeksi mainittu tarkoittaa kiertotaloutta. Nämä eivät ole uusia asioita, mutta kun toimet kiteyttää viisas mies niin häntä kuunnellaan.

Aikataulun merkitys

Moni valtio tähtää hiilineutraalisuuteen vuoteen 2035-2060 mennessä. Bill Gates nostaa esille väliaikataulun haasteellisuuden. Jos sellaisia asetetaan, voivat niiden saavuttamisen toimet olla erilaisia kuin ne toimet, joilla tähdätään hiilineutraalisuuteen. Tämä onkin varsinainen dilemma. Haluaisimme nimittäin seurata edistymistä jollain tavoin. Välitavoitteet auttaisivat seurannassa. Luotammeko päätöksiin mitä emme kykenisi seuraamaan?

Hiilivero ja hiilitullit

Ekonomisteille itsestään selvä hiilivero ja hiilitullit saavat tukensa myös Bill Gatesiltä. Tiedetään, että monessa maassa näitä askeleita on jo otettu. Euroopassa se on myös osa EU:n elvytysrahaston pakettia ja toimia. Hiilitulleissa tullaan etenemään. On vain kysymys siitä, miten ja milloin konkreettiset toimet toteutuvat. Euroopassa on vahva sitoutuminen asiaan, mutta mukaan tarvitaan Yhdysvaltojen ja Kiinan suostumus tai mukaantulo. Näin vältetään turha kauppasota asiassa, joka on välttämätön, kun sitä joskus tarkastellaan jälkikäteen.

Insinöörin unelma

Insinöörin unelmana lienevät teknologiset ratkaisut. Jos näin on, niin Bill Gates tarjoaa tälle unelman toteuttamiselle oivan tiekartan. Tämä tiekartta on jokaisen sijoittajan, omistajan, yrityksen, työntekijän sekä valtion luettavana. On tärkeää huomata, että kaikkien edessä on valintoja. Nämä valinnat tukevat toinen toistaan. Sijoittajille on tärkeää tunnistaa muutoksen suunta ja nopeus. Sijoittajat ovat automaattisesti mukana muutoksessa, sillä markkinavoimat pakottavat siihen, kun suunta on riittävän voimakas. Nyt se on.

Puuttuva palanen

Hyvä tieto ja terävä analyysi ei takaa hyvää toteutusta. Ilmastonmuutokseen liittyvä tietämys on korkeatasoista. Oikea haaste, johon kirja ei kuitenkaan anna vastausta, on toimenpiteiden implementoinnin vaikeudet. Ihmiset ja päättäjät eivät ole valmiita tai eivät toteuta niitä toimia, joihin pitäisi ryhtyä. Myös sijoittajia kiinnostaa toteutusaikataulu ja siinä pysyminen. Väärin luultu toteutus tai viivästyvä toteutusaikataulu voivat johtaa kalliiseen laskuun.

Askeleet eteenpäin

Ilmastonmuutos on aikamme suurin ongelma ja sen ratkaisu on aikamme suurin pähkinä. Viisaan miehen Bill Gatesin analyyttisen insinöörimäinen tiekartta auttaa suuntaamaan voimavarat oikein ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ilmastonmuutoksen keskellä ja sen ratkaisussa kaikki ovat samassa veneessä globaalisti. Oikeiden toimien taitava implementointi on keskeistä.

Kirjoittaja on VERin toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

TLö blogi 2020

Viimeisimmät merkinnät

Tagit

#elvyttäminen #hajauttaminen #keskittyvät markkinat #osakemarkkinat #rahapolitiikka #vaihtoehtoiset sijoituskohteet #elvyttäminen #inflaatio #ikärakenteet #kasvu #korkotaso #rahapolitiikka #talouskuri #velkataakka #eläkejärjestelmät #huoltosuhde #hyvinvointivaltio #ikärakenne #kestävyys #talouspolitiikka #työllisyysluvut #valtiontalous #väestökehitys #hedge-rahastot #hintakuplat #rahoitusvakaus #saalistuskaupankäynti #short squeeze #sijoitusmarkkinat #hiilineutraalisuus #hiilitullit #hiilivero #ilmastonmuutos #ilmastopäästöt #kiertotalous #indeksisijoittaminen #indeksipainot #markkoinaportfolio #aktiivinen sijoittaminen #korkosijoitukset #osakkeet #omaisuuslajit #epälikvidit sijoitukset #kiinteistösijoitukset #lainanotto #korkotaso #markkinavoimat #rahapolitiikka #valtioiden velka #velkaantuminen #velkataakka #verotus ajoittaminen alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettipolitiikka budjettivaje compliance contrarian debt ceiling Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkemaksutulot eläkemenot eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastointi eläkerahastot eläkesijoittajat eläketulon verotus eläketurva Eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu ennustaminen epävarmuus ESG ETF Eurooppalaiset eläkejärjestelmät FAAMG facebook FANG FED finanssikriisi finanssipolitiikka foreign aid fossiiliset polttoaineet globalisaatio Google hajautus hiilineutraalisuus Hillary Clinton hoitokeino ihme ilmastopolitiikka ilmastositoumus indeksikorotukset indeksisijoittaminen institutionaalinen sijoittaja institutionaaliset sijoittajat instituutionaalinen sijoittaja Italia juriidikka kansalaisaloite kansaneläke kasvunäkymät kehittäminen keskuspankit keskuspankki keskuspankkikorot kiihtyminen kokonaisriski korkomarkkinat korkosijoitukset korkotaso korkotuotot koronakriisi koronavirus kriisi kriisit kurssilasku kurssinousu laimeneminen lakiasiat lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lama leviäminen lisäarvo lisäeläkkeet maailmantalous maksukorotukset Marine Le Pen markkina-arvot markkinakehitys markkinaliikkeet markkinaralli markkinareaktio markkinavoimat matala korkotaso matalat korot Mercer momentum NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy nousumarkkinat onnistuminen osakekurssi osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osakesalkku osaketuotot osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove pandemia passiivinen sijoittaminen pelastuspaketit peruskuva pitkäaikainen sijoittaminen pitkän aikavalin tuotto pitkän aikavälin sijoittaminen pitkän aikavälin tuotto pohjoismaat poikkeustoimet poikkeutoimet poliittiset riskit politiikka positiivinen sivuvaikutus private credit private debt päätöksenteko rahastointiaste rahoitusmarkkinat rahoitustasapaino rajoitukset reaalituotot reaalituotto regulaatio riskienhallinta riskin kantaja riskinkantokyky riskitaso ruotsi S&P 500 seurantajärjestelmä sijoitukset sijoituspääomat sijoitustuotot sijoitusvuosi 2018 skenaariot sopimusneuvottelut sosiaaliturva strategia suunnittelu syntyvyys sääntely talouden kehitys talous talousarviosiirto talouskehitys tasaeläke terveydenhuoltojärjestelmä Test-Achats tukitoimet tulevaisuuden eläkkeet tulevaisuus tulonjako tuotto tuotto-odotus tuottoperusteisuus tuottotavoite twitter työeläke työeläkeindeksi työttömyysturva uusi talous uusiutuvat luonnonvarat vaihtoehtoiset sijoitukset valmiussuunnitelma valtio valtioiden velka valtionlainat valtionvelka valtiovarainministeriö valuuttamarkkinat vanhuuseläke varautuminen vastatoimet vastuiden aikajänne vastuullinen sijoittaminen vastuullisuus vauvabuumi velkaantuminen velkaantuneisuus velkakatto verojärjestelmä veronkevennykset verotus virus Yhdysvallat Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys ympäristöpolitiikka yritystodistusmarkkina