Sijoitustiimit

Likvidit korkosijoitukset

Suorien korkosijoitusten osuus koko likvidistä korkosalkusta oli vuoden lopussa noin 61,5 prosenttia. Vuoden päättyessä suoria korkosijoituksia oli 300 sitoumuksessa ja rahasto-osuuksia 38 rahastossa.

Tiimiä johtaa korkosijoitusjohtaja Mikko Räsänen. Hänen vastuullaan ovat makronäkemys korkosijoituksiin ja rahamarkkinasijoitukset.

Apulaisjohtaja Antti Huotarin vastuulla ovat korkorahastosijoitukset.

Salkunhoitaja Simo Matilainen vastaa suorista investment grade ja high yield -yrityslainoista.

Salkunhoitaja Ilkka Rinne vastaa sijoituksista sekä kehittyneiden että kehittyvien maiden valtion- ja julkisyhteisöjen lainoihin.

R1_MG_0027 muokattu.jpg

Antti Huotari, Mikko Räsänen, Simo Matilainen, Ilkka Rinne

 

Noteeratut osakesijoitukset

Vuonna 2016 suorien sijoitusten osuus oli 30,2 prosenttia ja 69,8 prosenttia oli sijoitettu rahastojen kautta. Vuoden päättyessä suoria sijoituksia oli 109 yhtiössä ja rahasto-osuuksia 62 eri rahastossa.

Tiimiä johtaa osakesijoitusjohtaja Jan Lundberg.

Senior salkunhoitaja Esa Artimo vastaa suomalaisista ja eurooppalaisista suorista osakesijoituksista.

Salkunhoitaja Niklas Rosenqvist vastaa sijoituksista pohjoismaalaisiin osakkeisiin.

Salkunhoitaja Kai Ylikankaan vastuulla ovat sijoitukset listattuihin rahastoihin (ETF) sekä muihin osakerahastoihin.

R2_MG_0040P.jpg

Kai Ylikangas, Niklas Rosenqvist, Esa Artimo, Jan Lundberg

 

Vaihtoehtoiset sijoitukset

Vaihtoehtoisten sijoitusten tiimi vastaa VERin epälikvideistä sijoituksista Sijoituksia on tehty kiinteistö-, pääoma-, infrastruktuuri- ja private credit -rahastoihin sekä joihinkin suoriin listaamattomiin yhtiöihin. VERin allokaatiossa osa näistä sijoituksista luetaan korkosijoituksiin, osa osakesijoituksiin ja osa muihin sijoituksiin. 

Tiimiä johtaa sijoitusjohtaja Maarit Säynevirta, jonka vastuulla on osa pääoma- ja private credit -rahastoista.

Salkunhoitaja Johannes Edgren vastaa kiinteistösijoituksista.

Salkunhoitaja Jussi Häkkisen vastuulla on infrastruktuurirahastot sekä osa pääoma- ja private credit -sijoituksista.

R1_MG_9923 muokattu.jpg

Jussi Häkkinen, Maarit Säynevirta, Johannes Edgren

 

Positionhallinta

Positionhallinnassa keskitytään johdannaisia käyttämällä säätelemään koko salkkua koskevia markkinariskejä. Markkinariskilajit ovat korko-, luotto-, osake- ja valuuttariski.

Positionhallinta keskittyy johdannaisia käyttämällä parantamaan sijoitusten hajautusta ja riskienhallintaa sekä nopeuttamaan taktisten allokaatiomuutosten tekemistä.

Hajauttavat sijoitukset koostuvat hedge-rahastoista sekä sekarahastoista. Hedge-rahastoihin lasketaan myös riskipreemiorahastot ja muut riskipreemiorakenteet.

Tiimiä johtaa sijoitusjohtaja Sami Lahtinen. Hänen vastuullaan on positionhallinta.

Kvantitatiivisen salkunhoitaja Juho Tirin vastuulla ovat johdannaisstrategiat.

Salkunhoitaja Antti Vartiaisen vastuulla ovat sijoitukset hedge-rahastoihin.

R1_MG_9983 muokattu.jpg

Juho Tiri, Sami Lahtinen, Antti Vartiainen