Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahasto perustettiin vuonna 1990 tasaamaan valtion eläkemenoja. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja eettinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

Varautumisen vaikeus

1.11.2017 klo 15.12 Sami Lahtinen

Elämme tilanteessa, jossa useimpien arvopapereiden hinnat ovat kehittyneet jo pitkään suotuisasti. Esimerkiksi Yhdysvaltain osakemarkkinoilta (S&P 500) on ollut saatavissa 15 prosentin annualisoitu tuotto viimeisten yhdeksän vuoden aikana. Samanaikaisesti myös jvk-sijoitukset, erityisesti luottoriskilliset, ovat tuoneet etenkin riskitasoonsa nähden mukavan tuoton. Ollaan nähty jo pitkään merkittävä inflaatio arvopapereiden hinnoissa. Selittävänä tekijänä tälle on keskuspankkien löysä rahapolitiikka. Matalat korot ja määrällinen elvytys ovat taanneet tukevan selkänojan pitkälle rallille, jolle viimeisiä nuotteja ei ainakaan Euroopan keskuspankki lokakuun kokouksessaan asettanut.

Mutta jokainen ralli tulee jossain vaiheessa päätökseensä. Se, tullaanko maaliin kontrolloidusti jarruttaen vai aiheuttaako liian kova vauhti tai hallintalaitteiden toimimattomuus ulosajon loppupään erikoiskokeilla, jää nähtäväksi. Voidaan kuitenkin joka tapauksessa odottaa, että jo pitkään nousseissa arvopapereiden hinnoissa tullaan näkemään korjaus alaspäin. Korjauksen suuruuteen oleellisesti vaikuttaa, kuinka ehjänä järjestelmä säilyy tuona aikana. Toivottavaa olisi, ettei jouduttaisi uudelleen todistamaan subprime-kriisin kaltaista markkinahäiriötilannetta. Keskuspankkien toiminta on lisännyt luottamusta siihen, ettei näin tapahtuisi. Toisaalta tällä kertaa on mahdollista, että tullaan näkemään enemmän ajanjaksoja, jolloin samanaikaisesti sekä osakkeiden että jvk-sijoitusten hinnoissa nähdään liikettä alaspäin. Tällöin perinteisen hajautushyödyn vaikutus heikkenee. Kuinka sitten olisi mahdollista parantaa salkun hajautusta vastaamaan paremmin myös nykyiseen haastavaan ympäristöön?

Yksi tapa on reaaliomaisuuden lisääminen salkussa. Siinä usein vain tulevat vastaan rajoitteet allokaatioiden kokoihin ja sijoitusten rahaksi muutettavuuteen. Hajautusta voi lisätä myös suojaamalla esimerkiksi osakeriskialtistumaa johdannaisilla. Tämä on tehokasta, mutta kallista ja siksi pidemmän aikavälin strategiana kyseenalainen. Suoran johdannaissuojauksen lisäksi voi myös pyrkiä löytämään johdannaisrakenteita, mahdollisesti useammasta omaisuuslajista koostuvia, jotka tarjoaisivat matalan korrelaation perinteisiä osake- ja korkosijoituksia vastaan. Tällaisen rakenteen ei tarvitse maksaa, vaan se voi jopa tuottaa. Ongelmana vain on epävarmuus siitä, että hyvien aikojen korreloimattomuus toteutuisi myös pasuunan soidessa. Hajautus on sijoittajan ainoa ilmainen lounas – toivottavasti löytyy vielä jotain lautaselta.  

 

Kirjoittaja on VERin positionhallinnan sijoitusjohtaja.

1_MG_9847.jpg

Tagit:

Viimeisimmät merkinnät

Tagit

alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettivaje compliance debt ceiling Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastot eläketulon verotus eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu epävarmuus ESG ETF Eurooppalaiset eläkejärjestelmät facebook FANG FED finanssipolitiikka foreign aid Google hajautus Hillary Clinton indeksikorotukset indeksisijoittaminen juriidikka kansalaisaloite kansaneläke kasvunäkymät keskuspankki keskuspankkikorot korkosijoitukset korkotuotot kurssinousu lakiasiat lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lisäeläkkeet maailmantalous Marine Le Pen markkinakehitys markkinaralli matala korkotaso matalat korot Mercer NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osakesalkku osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove passiivinen sijoittaminen pohjoismaat poliittiset riskit politiikka private credit private debt rahoitustasapaino regulaatio ruotsi S&P 500 sijoitukset sijoituspääomat sopimusneuvottelut sosiaaliturva sääntely talous talouskehitys tasaeläke Test-Achats tulevaisuuden eläkkeet tulonjako tuottotavoite twitter työeläke työeläkeindeksi työttömyysturva uusi talous vaihtoehtoiset sijoitukset valtionlainat valtionvelka vanhuuseläke varautuminen vastuullinen sijoittaminen vastuullisuus velkakatto verojärjestelmä veronkevennykset verotus Yhdysvallat Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys