Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahasto perustettiin vuonna 1990 tasaamaan valtion eläkemenoja. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja eettinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

4,4 %

VERin sijoitussalkun tuotto 1.1.-30.9.2016

 

3,5 %

VERin sijoitussalkun tuotto 1.7.-30.9.2016

 

7,7 %

VERin sijoitussalkun viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto (30.9.2016)

 

4,6 %

VERin sijoitussalkun kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto (30.9.2016)

 

Lue lisää
Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1.–30.9.2016 väliseltä ajalta oli 4,4 pro­sent­tia. Kolmannen vuosineljänneksen tuotto oli 3,5 prosenttia.

Nobelisti VERissä

Valtion Eläkerahasto sai arvostetun luennoitsijan vieraakseen, kun Nobel-palkittu professori Robert C. Merton luennoi Mikonkadulla.

Strategia

Valtion Eläkerahaston hallitus on kesäkuussa 2016 päättänyt rahaston strategiasta, jossa täsmennetään VERin tavoitteenasettelua ja linjataan toimintaperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää

18,5

VERin sijoitussalkun arvo oli 18,5 miljardia euroa 30.9.2016.

VERissä päin -blogi