Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahasto perustettiin vuonna 1990 tasaamaan valtion eläkemenoja. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja eettinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

3,7 %

VERin sijoitussalkun tuotto 1.1.-30.6.2017

 

6,7 %

VERin sijoitussalkun tuotto 1.1.-31.12.2016

 

7,2 %

VERin sijoitussalkun viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto (30.6.2017)

 

4,5 %

VERin sijoitussalkun kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto (30.6.2017)

 

Lue lisää
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3,7 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 7,2 ja viimeisten kymmenen vuoden 4,5 prosenttia vuodessa.
VER nousi eurooppalaisten eläkesijoittajien osakesalkkujen ilmastovertailussa kaikilla tutkimuksen mittareilla aivan korkeimpaan kärkeen. VERin hallitus on päivittänyt vastuullisen sijoittamisen periaatteet viime syksynä ja näitä periaatteita viedään parhaillaan käytäntöön.

VERissä päin -blogi

Meillä VERissä

19,2

VERin sijoitussalkun arvo oli 19,2 miljardia euroa 30.6.2017.

Strategia

Valtion Eläkerahaston hallitus on kesäkuussa 2016 päättänyt rahaston strategiasta, jossa täsmennetään VERin tavoitteenasettelua ja linjataan toimintaperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää