Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahasto perustettiin vuonna 1990 tasaamaan valtion eläkemenoja. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja eettinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

6,7 %

VERin sijoitussalkun tuotto 1.1.-31.12.2016

 

7,4 %

VERin sijoitussalkun viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto (31.12.2016)

 

4,5 %

VERin sijoitussalkun kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto (31.12.2016)

 

Lue lisää

VERissä päin -blogi

Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuodelta 2016 oli 6,7 prosenttia. Keskimääräinen nimellistuotto viideltä vuodelta oli 7,4 prosenttia ja kymmeneltä vuodelta 4,5 prosenttia.

18,8

VERin sijoitussalkun arvo oli 18,8 miljardia euroa 31.12.2016.

Strategia

Valtion Eläkerahaston hallitus on kesäkuussa 2016 päättänyt rahaston strategiasta, jossa täsmennetään VERin tavoitteenasettelua ja linjataan toimintaperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää